Том 224, № 212 (2013)

Автори статей, представлених у збірнику, ставлять за мету дослідити діалогічну взаємодію між сакральним і профанним началами у вертикальному контексті української літератури та мистецтва. Окремий наголос зроблено на розмаїтті української літературної традиції.

Зміст

Статті

Sacrum і profanum у просторі «радянського тоталітаризму» PDF PDF (English)
Андрій Валерійович Бахтаров
Зорові образи сакрального світу Д. Кременя PDF PDF (English)
Інна Юхимівна Береза
Буквар нашого часу: між сакральним і профанним PDF PDF (English)
Олена Олександрівна Бровко
Сакральне й профанне в романі Вал. Шевчука «Темна музика сосон» PDF PDF (English)
Марія Олександрівна Бурдастих
Ієрофанія сакрального в побутовому: «Невеличка драма» В. Підмогильного крізь призму міфокритики PDF PDF (English)
Юрій Анатолійович Ганошенко
Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр. PDF PDF (English)
Тетяна Володимирівна Гребенюк
Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк «Карнавал» і «Сьома печать» PDF PDF (English)
Юлія Миколаївна Григорчук
Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи PDF PDF (English)
Леся Ярославівна Зволинська
Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів «На полі смиренному», «Три листки за вікном») PDF PDF (English)
Галина Сергіївна Косарєва
Слово як сакральний дискурс у поетичній рецепції М. Зерова та І. Римарука PDF PDF (English)
Наталія Михайлівна Лебединцева
Пророчо-апостольська тема в українській емігрантській прозі 40-х років ХХ століття PDF PDF (English)
Юрій Васильович Мариненко
Античні фабули в давній українській літературі PDF PDF (English)
Катерина Сергіївна Махова
Сакральний вимір в українській діаспорній прозі (за творчістю Людмили Коваленко й Олександри Копач) PDF PDF (English)
Віталій Петрович Мацько
Взаємодія світських та релігійних концептів у сучасній українській поезії PDF PDF (English)
Наталія Валентинівна Науменко
Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі) PDF PDF (English)
Владлена Миколаївна Руссова
Сакральне та профанне в романі «Озерний вітер» Юрка Покальчука PDF PDF (English)
Катерина Володимирівна Сільман
Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного PDF PDF (English)
Тетяна Олександрівна Табунщик
Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки PDF PDF (English)
Ганна Дмитрівна Швець