Пророчо-апостольська тема в українській емігрантській прозі 40-х років ХХ століття

Юрій Васильович Мариненко

Анотація


У запропонованій статті на матеріалі роману Л. Мосендза «Останній пророк», повісті І. Костецького «День святого», оповідання В. Домонтовича «Апостоли» розглянуто особливості інтерпретації образів Нового Завіту прозаїками Мистецького українського руху.

Ключові слова


літературна еміграція; проза; роман; повість; оповідання; сакральне; профанне; автор; персонаж

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Андрусів С. Західноукраїнська література 30-х рр. ХХ ст.: Проблеми національної ідентичності : автореф. дис. ... докт. філол. наук / С. Андрусів. – К., 1996. – 25 с.

Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі 20 століття : [монографія] / В. Антофійчук. – Чернівці : Рута, 2001. – 335 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Михаил Бахтин. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.

Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття : [монографічне дослідження] / І. Бетко. – Zielona Gora Kijov : Б. в., 1999. – 160 с.

Гузар З. «Туга за святим» (образ молитви у творах Івана Франка) / З. Гузар // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 71–75.

Домонтович В. Проза. Три томи / В. Домонтович : [редакція й супровідна стаття Ю. Шевельова]. – Том 1. – Нью-Йорк : Сучасність, 1988. – 519 с.

Костецький І. День святого / Ігор Костецький // Сучасність. – 1963. – № 5. – С. 6–39.

Костецький І. День святого / Ігор Костецький // Сучасність. – 1963. – № 6. – С. 10–33.

Костецький І. Тобі належить цілий світ. Вибрані твори / Ігор Костецький ; [Марко Роберт Стех, упорядкування, супровідні есеї, примітки]. – К. : Критика, 2005. – 527 с.

Мосендз Л. Останній пророк : [роман] / Леонід Мосендз. – Торонто : Діловий комітет видання творів Л. Мосендза, 1960. – 456 с.

Мосендз у листах. Особисте // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 27–32.

Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Основи, 2002. – 679 с.

Повість врем’яних літ : Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка]. – К. : Рад. письменник, 1990. – 558 с.

Савченко З. Біблійно-християнські мотиви та образи в романі «Сад Гетсиманський» І. Багряного / З. Савченко // Слово і час. – 1996. – № 10. – С. 57–61.

Самчук У. П’ять по дванадцятій / Улас Самчук. – Буенос-Айрес : В-во Миколи Денисюка, 1954. – 230 с.

Шпиталь А. Палестина, Іудея, Святе письмо й українська історична проза / А. Шпиталь // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 26–30.