Зорові образи сакрального світу Д. Кременя

Інна Юхимівна Береза

Анотація


У статті розглянуто вербалізовані мотиви та образи живопису в поетичній збірці «Замурована музика» Д. Кременя. Простежується зв’язок певних живописних образів з мотивами віршів збірок «Пектораль» та «Лампада над Синюхою». Зауважено природність для автора постійного перебування у світі мистецтва. Йдеться про автобіографічні витоки зорових образів живопису в поезіях останніх років Д. Кременя та їх зв’язок із творчістю А. Антонюка.

Ключові слова


рецепція; інтерпретація; автобіографічні джерела; зорові образи; архетип

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Антонюк А., Кремінь Д. Лампада над Синюхою : Альбом-антологія / Андрій Антонюк, Дмитро Кремінь. – Миколаїв : Атол, 2007. – 216 с.

Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура середневековья и ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1965. – 527 с.

Бендик М. Релігійний контекст проблеми «Мистецтво і влада» / Мирон Бендик // Проблема «людина і влада» в літературі. Збірник наук. праць / [ред. Л. Прима і Р. Мних]. – Siedece, 2007. – С. 7–9.

Береза І. Ю. Шлях до Бога / І. Ю. Береза // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2000. – С. 230–232.

Бойченко О. Жіноче питання / О. Бойченко // Країна. – 2013. – № 15 (168). – С. 37.

Вишенський І. Порада / Іван Вишенський // Вишенський Іван. Твори. – К. : Держлітвидав України, 1959. – С. 55–78.

Даниленко І. І. Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція : [монографія] / І. І. Даниленко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – 304 с.

Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 312 с.

Кремінь Д. Пектораль: нова книга / Д. Кремінь. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 1997. – 119 с.

Кремінь Д. Замурована музика: лірика, симфонії, поеми / Д. Кремінь. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 350 с.

Кремінь Т. Полівимірна рецепція Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя / Т. Д. Кремінь // Cultura Ucraineana contemporana intre canonul traditional si noile paradigme de afirmare / Uneversitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 2010. – С. 101–106.

Набитович І. Універсум sacrum’y в художній прозі (Від Модернізму до Постмодернізму) : [монографія] / І. Набитович. – Дрогобич, Люблін, 2008. – 600 с.

Образ Христа в українській культурі / В. С. Горський, Ю. І. Святко, О. Б. Киричок [та ін.]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 200 с.

Сулима В. Біблія і українська література / Віра Сулима. – К. : Освіта, 1998. – 400 с.

Тарнавський О. Відоме й позавідоме / Остап Тарнавський. – К. : Вид-во «Час», 1999. – 584 с.

Ушкалов Л. Від бароко до постмодернізму : есеї / Л. Ушкалов. – К. : Грані-Т, 2011. – 550 с.

Шевченко Т. Сон. Комедія / Т. Шевченко // Шевченко Т. Твори : у п’яти томах. – К. : Дніпро, 1978. – С. 229–243.