Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі)

Владлена Миколаївна Руссова

Анотація


У статті розглянуто відгомін сакральної скульптури І.-Г. Пінзеля в українській прозі початку ХХІ ст. Не оминається увагою як джерело романів Є. Кононенко та В. Єшкілєва і праці про скульптора Б. Возницького і Т. Возняка. Йдеться про синтез мистецтва скульптури, фотографії та літератури.

Ключові слова


сакральні образи; синтез мистецтв; експресія; містицизм; символи

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Галерея «Ї» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ji-magazine.lviv.ua/gallery/pinzel/rik_pinzela.htm.

Єшкілєв В. Втеча майстра Пінзеля / В. Єшкілев. – К. : Грані-Т, 2007. – 192 с.

«Кожен папірець у цій країні породжує в мені острах» // День. – 2012. – № 149-150. – С. 17–19.

Кононенко Є. Жертва забутого майстра / Є. Кононенко. – К. : Грані-Т, 2007. – 180 с.

Пінзель Іоанн Георг. Скульптура. Перетворення. – К. : Грані-Т, 2007. – 152 с.