Ієрофанія сакрального в побутовому: «Невеличка драма» В. Підмогильного крізь призму міфокритики

Юрій Анатолійович Ганошенко

Анотація


Статтю присвячено проблемі відображення в художньому тексті традиційних міфо-логічних структур. З точки зору міфологічної герменевтики розглядаються особливості проекції сакрального (ієрофанія) в структурі поетики роману В. Підмогильного.

Ключові слова


інтелектуальний роман; міф; мотив; традиційний образ

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Ханна Арендт. – К. : Дух і літера, 2002. – 539 с.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : [посібник] / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.

Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу / Л. В. Карасев. – М. : РГГУ, 1995. – 104 с.

Ласло-Куцюк М. Засади поетики / Магдалена Ласло-Куцюк. – Бухарест : Критеріон, 1983. – 396 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Прогресс, 1999. – 704 с.

Маєрчик М. Ритуали родинного циклу крізь призму моделі переходу / Марія Маєрчик // Спец. випуск «Народознавчих зошитів». – № 2 : Студії з інтегральної культурології. Ритуал. – Львів, 1999. – С. 18–31.

Пахаренко В. Поєдинок з Левіафаном / Василь Пахаренко // Українська мова та література : [додаток]. – 1999. – № 25-28. – 88 с.

Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян Підмогильний. – К. : Наукова думка, 1991. – 800 с.

Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії / Л. А. Ситниченко. – К. : Либідь, 1996. – 176 с.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении / Мирча Єлиаде. – СПб. : Алетейя, 1998. – 256 с.