Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр.

Тетяна Володимирівна Гребенюк

Анотація


Об’єктом уваги в статті є специфіка реалізації у творах української масової літератури 1990-х років стану й мотиву есхатологічного напруження. Розглядаються конкретні текстуальні засоби втілення есхатологічно маркованих ідей і образів у творах Д. Білого, П. Бондаренка, Л. Дереша, В. Єшкілєва та О. Ірванця.

Ключові слова


есхатологічне напруження; масова література; катастрофізм; параапокаліптика; читацькі сподівання

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Андреев Д. А. Гностицизм и постмодернистская культура [Електронний ресурс] / Д. А. Андреев. – Режим доступу : http://www.auditorium_ru2.htm.

Бердяев Н. Смысл истории / Н. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 176 с.

Білий Д. Басаврюк ХХ : [роман] / Д. Білий. – К. : Смолоскип, 2001. – 188 с.

Бондаренко П. Година чорного причастя : [повість] / П. Бондаренко. – К. : Смолоскип, 2002. – 194 с.

Бранский В. П. Синергетический историзм как новая философия истории / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – С. 36–49.

Гарасим А. Одні : [проза] / А. Гарасим. – К. : Смолоскип, 2000. – 138 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.

Демська Л. Міф «кінця світу» у західноєвропейській культурі / Л. Демська // Молода нація. – К. : Смолоскип, 1999 (12). – С. 198–210.

Дереш Л. Культ : [роман] / Л. Дереш. – Л. : Кальварія; К. : Книжник, 2002. – 208 с.

Дрозд В. Катастрофа [Електронний ресурс] / В. Дрозд. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=23&bookid=0.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і Андрогін; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / М. Еліаде ; [пер. з нім., фр., англ.]. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Єшкілєв В. Імператор повені / В. Єшкілєв. – Львів : ЛА «Піраміда», 2004. – 200 с.

За-после-времени. Манифест мета-пост-модернизма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://udod.www3.50megs.com/manifest.html.

Ірванець О. Очамимря : [повість та оповідання] / О. Ірванець. – К. : Факт, 2003. – 184 с.

Конец света (эсхатология и традиция). – М. : Арктогея, 1997. – 408 с.

Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная проблема / Ю. Лотман // Лотман Ю. М. О русской литературе. – СПб. : Искусство-СПБ, 1997. – С. 817–826.

Пашковський Є. Щоденний жезл / Є. Пашковський. – К. : Ґенеза, 1999. – 471 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.

Сосланд А. Апокалипсис сегодня [Електронний ресурс] / А. Сосланд. – Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_3/07.htm.