Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки

Ганна Дмитрівна Швець

Анотація


У статті проаналізовано жанрові особливості релігійно-філософських есе Василя Барки зі збірки «Вершник неба». Показано, як у цих текстах проповідницькі ознаки взаємодіють із есеїстичними.

Ключові слова


есе; релігійно-філософська есеїстика; проповідь; гомілетика

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Барка В. Автобіографія / В. Барка // Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. / [упор. В. Яременко]. – Кн. 3. – К. : Аконіт, 2001. – С. 236–243.

Барка В. Вершник неба / Василь Барка. – Львів : Свічадо, 1998. – 152 с.

Барчук І. Радіоблаговістя «Голос Євангелії в Україну» / І. Барчук. – Торонто ; Чікаго : Дорога правди, 1971. – Т. 1. – 313 с.

Біленко Т. Феномен слова в християнському культі України / Т. Біленко. – Дрогобич, 1993. – 95 с.

Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : Республика, 1995. – 464 с.

Власовський І. Живе слово: Збірка духовних бесід на церковні свята й різні випадки / І. Власовський. – Нью-Йорк : Бавнд Брук,1958. – Ч. І. – 157 с.

Жила В. Християнські мотиви в українсько-канадській поезії / В. Жила // Збірник тисячоліття християнства в Україні, 988-1988 / [О. Баран, О. Герус]. – Вінніпеґ : Українська вільна академія наук в Канаді, 1991. – С. 211–225.

Мень О. Світло в пітьмі сяє / О. Мень. – Львів : Свічадо, 1995. – 200 с.

Мечковская Н. Язык и религия : [пособие для студентов гуманитарных вузов] / Н. Мечковская. – М. : Агентство «ФАИР», 1998. – 352 с.

Норт С. Проповедование: человек и метод / С. Норт. – Донецк : Libre, 2002. – 228 с.

Оріон Я. Бог і релігія: Основне питання / Я. Оріон. – Гамільтон : Об’єднання українців рідної віри, 1984. – 407 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / С. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

Эпштейн М. Законы свободного жанра (Эссеистика и эссеизм в культуре Нового времени) / М. Эпштейн // Вопр. лит. – 1987. – № 7. – С. 129–151.