Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів «На полі смиренному», «Три листки за вікном»)

Галина Сергіївна Косарєва

Анотація


У статті на матеріалі романів «На полі смиренному», «Три листки за вікном» Валерія Шевчука досліджено трансформацію сакральних категорій, які є домінуючими компонентами структур художніх творів автора. При цьому особливо знаковими в площині романів виявляються SACRUM-образи Книги, Саду, Природи. Зауважено, що сни, візії персонажів, які входять до семантичного простору творів Валерія Шевчука, також пов’язують їх з традиціями містичного, езотеричного, сакрального письма. Відзначено, що жіноча тілесність також ототожнюється зі сферою сакральних (містичних) знаків прози митця.

Ключові слова


сакралізація; символ; художня інтерпретація; епоха бароко; жіноча тілесність

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Барабаш М. Сакралізація містичного в «Книзі історій» Валерія Шевчука / М. Барабаш // Питання літературознавства : [наук. зб.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 84. – С. 291–297.

Білоус П. В. Світло зниклих світів / П. В. Білоус. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2003. – 160 с.

Горнятко-Шумилович А. Й. «Другий план» розповіді і його джерела у прозі Валерія Шевчука / А. Й. Горнятко-Шумилович. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка ; Каменяр, 1999. – 20 с.

Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 297 с.

Замбжицька Марта. Мандрівка в потойбіччя на основі вибраних творів В. Шевчука / Марта Замбжицька // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 20. – С. 81–86.

Києво-Печерський патерик. Репринтне видання / [упоряд. проф. Д. Абрамович]. – К. : Час, 1991. – 280 с.

Мовчан Р. Валерій Шевчук, якого я знаю і, мабуть, не знаю зовсім / Раїса Мовчан // Українська мова і література. – 1999. – № 31. – С. 12–19.

Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології / С. П. Плачинда. – К. : Укр. письменник, 1993. – 63 с.

Приліпко І. Інтертекст як структурна модель роману Валерія Шевчука «На полі смиренному» / Ірина Приліпко // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2004. – № 12. – С. 228–235.

Сковорода Г. Кольцо / Григорій Сковорода // Повне зібрання творів у двох томах. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 1. – С. 357–411.

Тарнашинська Л. «Ліпше бути ніким, ніж рабом» [бесіда з В. Шевчуком] / Л. Тарнашинська // Дніпро. – 1991. – № 10. – С. 69–79.

Тарнашинська Л. Б. Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л. Б. Тарнашинська. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 224 с.

Шевчук В. На полі смиренному // Шевчук В. Птахи з невидимого острова : [роман, повісті] / В. Шевчук. – К. : Дніпро, 1989. – С. 6–188.

Шевчук В. О. Три листки за вікном : [роман-триптих] / В. О. Шевчук. – К. : Рад. письменник, 1986. – 587 с.