Античні фабули в давній українській літературі

Катерина Сергіївна Махова

Анотація


У статті досліджуються античні традиції жанру в байках давньої української літератури, що пов’язано з необхідністю висвітлення питання про наслідування ними класичного канону та виявлення специфічних самобутніх рис. Байки цього періоду викликають інтерес тому, що є документальним доказом розповсюдження на Україні античних фабул упродовж XVII-XVIII ст.

Ключові слова


байка; сюжет; джерело; зміст; аналіз

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Гаспаров М. Л. Античная литературная басня (Федр и Бабрий) / Михайло Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1971. – 280 с.

Деркач Б. А. Українська байка / Борис Андрійович Деркач. – К. : Дніпро, 1983. – 463 с.

Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) / Митрофан Довгалевський. – К. : Мистецтво, 1973. – 436 с.

Езоп. Байки / Езоп ; [переклад з давньогрецької Ю. Ф. Мушака ; ред. тексту і примітки Є. М. Кудрицького ; передмова В. І. Пащенка] – К. : Держлітвидав УРСР, 1961. – 328 с.

Крекотень В. І. Байки в українській літературі XVII-XVIII ст. : [пам’ятки давньої української літератури] / Володимир Іванович Крекотень. – К. : АН УРСР, 1963. – 200 с.

Махновець Л. Є. Григорій Сковорода. Біографія / Леонід Єфремович Махновець. – К. : Наукова думка, 1972. – 253 с.

Пільгук І. І. Поет-мислитель. Естетичні погляди Г. Сковороди // Григорій Сковорода. Поезії / Іван Іванович Пільгук. – К. : Радянський письменник, 1971. – 239 с.

Степанов Н. Л. Русская баня XVIII-XIX вв. / Николай Леонидович Степанов. – Л. : Советский списатель, 1977. – 656 с.

Шевчук Т. С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди / Тетяна Станіславівна Шевчук // Маґістеріум. – К., 2010. – Випуск 38. Літературознавчі студії. – С. 63–74.

Шевчук Т. С. На перехресті епох: антична література у творчості Г. Сковороди / Тетяна Станіславівна Шевчук. – Ізмаїл : СМИЛ, 2010. – 360 с.