Том 193, № 181 (2012)

Зміст

Генологія, наратологія, поетика літературного твору

ГРА У БІСЕР VS ГРА МІЛЬЙОНІВ: ЛІТЕРАТУРА І ФУТБОЛ PDF
Олена Ігорівна Галета
ПОЛІТИКА ЕЗРИ ПАУНДА: НА ШЛЯХУ ДО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЕПОСУ PDF
Олександр Мойсейович Гон
ІМОВІРНІСТЬ ПОДІЙ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЯК ЗАПОРУКА ЧИТАБЕЛЬНОСТІ (АСПЕКТ МОДАЛЬНОСТІ ФІКЦІОНАЛЬНОЇ ПРОЗИ) PDF
Тетяна Володимирівна Гребенюк
НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЕНА МАК’ЮЕНА: МІЖ «УЯВНИМ» ТА «РЕАЛЬНИМ» PDF
Дмитро Ігорович Дроздовський
СПЕЦИФІКА І ФУНКЦІЇ ДЖЕСТОВОГО НАЧАЛА В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ІСТОРИЧНОЇ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «ГЕНРІХ ІV») PDF
Ганна Олександрівна Козьмик
ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕСЯ ЛУПІЯ PDF
Анна Юріївна Колеснікова
ПАРАМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ КАЗКИ PDF
Олена Василівна Коляса
НАРАТИВ ДЖОНА АПДАЙКА, ГРЕМА СВІФТА І ДЖУЛІАНА БАРНСА (КОМПАРАТИВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Володимир Броніславович Крамар
«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»: ДО ПИТАННЯ ВТРАЧЕНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ PDF
Тарас Дмитрович Кремінь
ЕЛЕМЕНТИ КІНОПОЕТИКИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДОКІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ПЕРІОДУ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИХАЙЛА РОММА PDF
Анна Ігорівна Мазурак
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОЕЗІЇ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА PDF
Руслана Михайлівна Манько
ЛІТЕРАТУРНА БІОГРАФІЯ ЯК ЖАНРОВА МОДЕЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ, АТРИБУТИВНІ ТА МОДУСНІ ОЗНАКИ PDF
Вікторія Юріївна Марінеско
РЕЦЕПТИВНА ПАНОРАМА НАРАТИВУ В ДИСКУРСІ КІБЕРКУЛЬТУРИ: РОМАН МАРКА ЛЕВІ «УСЕ, ЩО НЕ БУЛО СКАЗАНО» PDF
Лідія Василівна Мацевко-Бекерська
ПИСЬМЕННИЦЬКА ЕСЕЇСТИКА: СПРОБА МІФОЛОГЕМНОГО АНАЛІЗУ PDF
Юлія Вікторівна Нестеренко
ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ (ҐЕОРҐ БРАНДЕС ТА ІВАН ФРАНКО) PDF
Лілія Олександрівна Ожоган
РЕКЛАМА ВЗУТТЯ НА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ PDF
Тетяна Павлівна Остапчук
ПОЕЗІЯ АФРИКИ МОВОЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Оксана Богданівна Паньків
ОПОВІДАННЯ О. ДОВЖЕНКА «ТРИЗНА»: НАРАТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Олександрівна Пензова
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАЛЬТЕР-СКОТТІВСЬКОЇ МОДЕЛІ У ТВОРЧОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ТА МИКОЛИ ГОГОЛЯ PDF
Надія Григорівна Петриченко
КОНЦЕПТ «МІСТО» Й БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ «МІСТО / СЕЛО» В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІЙ ПРОЗІ ПЕРШОЇ «ХВИЛІ» ІММІГРАЦІЇ PDF
Ольга Вікторівна Пресіч
ПРАЦЯ І ВІДПОЧИНОК – ДУХОВНІ ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА, П. КУЛІША, У. САМЧУКА) PDF
Людмила Володимирівна Солодар
НАРАТОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ПРОБЛЕМИ АВТОРА PDF
Оксана Олександрівна Старшова
ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ В ДЕТЕКТИВНІЙ ПРОЗІ У. МОСЛІ В КОНТЕКСТІ МУЛЬТИКУЛЬТУРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Світлана Володимирівна Сторчеус
ДОСТОЄВСЬКИЙ У СВІТЛІ ВПЛИВУ НА ПРОЗУ ДЖОЗЕФА КОНРАДА PDF
Олена Петрівна Ткачук
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ АВТОРСТВА: «СИСТЕМНО-СУБ’ЄКТНИЙ МЕТОД» Б. КОРМАНА PDF
Оксана Степанівна Філатова
ДИСКУРС ВЛАДИ КУЛЬТУРИ У ФІЛЬМІ ПІТЕРА ГРІНВЕЯ «КНИГИ ПРОСПЕРО» ЗА П’ЄСОЮ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА «БУРЯ» PDF
Олександра Геннадіївна Філоненко