ПРАЦЯ І ВІДПОЧИНОК – ДУХОВНІ ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА, П. КУЛІША, У. САМЧУКА)

Автор(и)

  • Людмила Володимирівна Солодар Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine

Ключові слова:

праця, відпочинок, хутір, село, земля, «українська мрія», «хутірська філософія»

Анотація

У статті проаналізовано репрезентації форм відпочинку та ставлення до праці у творчості Т. Шевченка, П. Куліша, У. Самчука. Увага зосереджена на ментальнісних константах українського народу, характеризується поняття «українська мрія».

Біографія автора

Людмила Володимирівна Солодар, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант кафедри української літератури

Посилання

Гете Й. Фауст / Йоганн Гете ; [пер. з німецької М. Лукаша]. – К. : Держлітвидав УРСР, 1955. – 99 с.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Дмитро Донцов. – Львів : Товариство української мови. ім. Т. Шевченка. – 1991. – 296 с.

Куліш П. Вибрані твори / Пантелеймон Куліш ; [упорядкув. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка]. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2004. – 320 с.

Куліш П. Хмельнищина: Історичнє оповідання / Пантелеймон Куліш. – СПб. : Основа, 1861. – 123 с.

Лисий І. «Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини)» / Іван Лисий. – К. : Дніпро, 1990. – С. 43–66.

Лист до Бодянського від 18 червня 1853 р. / Пантелеймон Куліш // П. Куліш. Листи / [упоряд., комент. О. Федорука]. – К., 2005. – Т. 2 : 1851–1897 – 350 с.

Мариненко Ю. Тема селянства у творчості Уласа Самчука : автореф. дис. … канд. філол. Наук : 10.01.01 / Мариненко Ю. В. ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 17 с.

Мовчан Р. «Морозів хутір» Уласа Самчука / Раїса Мовчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Вип. VI. – Тернопіль, 2000. – С. 73–86.

Нечуй-Левицький І. Старі гультяї [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/578980.

Руснак І. «Я був повний Україною…»: Художня історіософія Уласа Самчука : [монографія] / І. Є. Руснак. – Вінниця : ДП ДКФ, 2005. – 406 с.

Самчук У. Морозів хутір / Улас Самчук // Самчук У. Ost : [трилогія]. – Тернопіль : Джура, 2005. – 452 с.

Самчук У. Темнота Ost. / Улас Самчук // Самчук У. Ost : [трилогія]. – Тернопіль: Джура, 2006. – 459 с.

Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай : [роман, оповідання, новели] / Улас Самчук – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2009. – 488 с.

Самчук У. На білому коні / Улас Самчук. – Львів : Літопис Червоної Калини, 1999. – 340 с.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка / Мирослав Гнатович Стельмахович. – К. : Рад. школа, 1985. – 349 с.

Ткачук М. Жанрова структура романів І. Франка / Микола Платонович Ткачук. – Тернопіль : Тернопільський держ. пед. ін., 1996. – 124 с.

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К: Дніпро, 1974. – 623 с.

Юрій М. Етногенез українського народу / Микола Федорович Юрій. – К. : Кондор, 2008. – 262 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору