ПРАЦЯ І ВІДПОЧИНОК – ДУХОВНІ ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА, П. КУЛІША, У. САМЧУКА)

Людмила Володимирівна Солодар

Анотація


У статті проаналізовано репрезентації форм відпочинку та ставлення до праці у творчості Т. Шевченка, П. Куліша, У. Самчука. Увага зосереджена на ментальнісних константах українського народу, характеризується поняття «українська мрія».

Ключові слова


праця; відпочинок; хутір; село; земля; «українська мрія»; «хутірська філософія»

Повний текст:

PDF

Посилання


Гете Й. Фауст / Йоганн Гете ; [пер. з німецької М. Лукаша]. – К. : Держлітвидав УРСР, 1955. – 99 с.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Дмитро Донцов. – Львів : Товариство української мови. ім. Т. Шевченка. – 1991. – 296 с.

Куліш П. Вибрані твори / Пантелеймон Куліш ; [упорядкув. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка]. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2004. – 320 с.

Куліш П. Хмельнищина: Історичнє оповідання / Пантелеймон Куліш. – СПб. : Основа, 1861. – 123 с.

Лисий І. «Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини)» / Іван Лисий. – К. : Дніпро, 1990. – С. 43–66.

Лист до Бодянського від 18 червня 1853 р. / Пантелеймон Куліш // П. Куліш. Листи / [упоряд., комент. О. Федорука]. – К., 2005. – Т. 2 : 1851–1897 – 350 с.

Мариненко Ю. Тема селянства у творчості Уласа Самчука : автореф. дис. … канд. філол. Наук : 10.01.01 / Мариненко Ю. В. ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 17 с.

Мовчан Р. «Морозів хутір» Уласа Самчука / Раїса Мовчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Вип. VI. – Тернопіль, 2000. – С. 73–86.

Нечуй-Левицький І. Старі гультяї [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/578980.

Руснак І. «Я був повний Україною…»: Художня історіософія Уласа Самчука : [монографія] / І. Є. Руснак. – Вінниця : ДП ДКФ, 2005. – 406 с.

Самчук У. Морозів хутір / Улас Самчук // Самчук У. Ost : [трилогія]. – Тернопіль : Джура, 2005. – 452 с.

Самчук У. Темнота Ost. / Улас Самчук // Самчук У. Ost : [трилогія]. – Тернопіль: Джура, 2006. – 459 с.

Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай : [роман, оповідання, новели] / Улас Самчук – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2009. – 488 с.

Самчук У. На білому коні / Улас Самчук. – Львів : Літопис Червоної Калини, 1999. – 340 с.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка / Мирослав Гнатович Стельмахович. – К. : Рад. школа, 1985. – 349 с.

Ткачук М. Жанрова структура романів І. Франка / Микола Платонович Ткачук. – Тернопіль : Тернопільський держ. пед. ін., 1996. – 124 с.

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К: Дніпро, 1974. – 623 с.

Юрій М. Етногенез українського народу / Микола Федорович Юрій. – К. : Кондор, 2008. – 262 с.