«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»: ДО ПИТАННЯ ВТРАЧЕНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ

Автор(и)

  • Тарас Дмитрович Кремінь ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», Ukraine

Ключові слова:

віршований епос, протоплазма, дискурс, парадигма, канон, архітектоніка, ірмос, ектенія, молитва, народна поетика

Анотація

У статті автор запропонував загальну концепцію сприйняття віршованого епосу в українській літературі, що тягнеться від традиційної для мистецтва протоплазми художньої творчості. Також тут охарактеризовано ймовірні витоки походження «Слова про Ігорів похід», де за основу взято канонічну релігійну поезію, а також традиції народнопоетичної творчості, де крізь призму втраченої архітектоніки розглядається питання необхідності природної реконструкції цього етапного для розвитку світової літератури явища в контексті народної поетики

Біографія автора

Тарас Дмитрович Кремінь, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української та зарубіжної літератури і методики навчання

Посилання

Барсов В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси (1887–1889) / В. Барсов. – В 2-х т. – Т. 1. – М. : В университетской типографии на Страстном бульваре, 1887. – 322 с.

Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства / Ф. Буслаев. – В 2-х т.– Т. 2. – СПб. : Общественная польза, 1861. – 429 с.

Канон // Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Т. 1 / Авт.–укл. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Колесса Ф. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів / Ф. Колесса. – Львів : Просвіта, 1920. – 180 с.

Максимович М. История древней русской словесности / М. Максимович. – У 2-х кн. – Кн. 1. – К. : Университетская типография, 1843. – 232 с.

Махновець Л. Слово о полку Ігоревім : [вступна стаття] / Л. Махновець // «Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади і переспіви ; [вид. підг. Л. Махновець]. – К. : Наука, 1967. – 523 с.

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід / І. Огієнко ; [упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик]. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 316 с. (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття». – Серія 2 : «Зарубіжні першодруки». – Том 4).

Полярная звезда, изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым. – М.–Л. : АН СССР, 1960. – 1014 с.

Потебня О. Передмова до «Слова о полку Ігоревім» / О. Потебня // Естетика і поетика слова : [збірник ; пер. з рос. ; упор., вступ. сл., прим. І. В. Іваньо, А. І. Колодної]. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.

Потебня О. Цивілізація і народна поезія / О. Потебня // Естетика і поетика слова : [збірник ; пер. з рос. ; упор., вступ. сл., прим. І. В. Іваньо, А. І. Колодної].– К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.

Радзикевич В. Короткий курс українського письменства / В. Радзикевич. – Львів : Українська книгарня і антикварня, 1922. – 182 с. 12. Слово о полку Игореве / [под ред. акад. Д. С. Лихачева] // Лихачев Д. C. Избранные работы : В 3 т. – Т. 3. – Л. : Худ. литература, 1987. – 520 с.

Слово о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі / [вид. підг. О. Мишанич]. – К. : Акта, 2003. – 668 с.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : У 50-ти т. – Література та мистецтво. – Т. 26–43. – Т. 41. Літературно-критичні твори (1890–1910). – К. : Наукова думка, 1984. – 680 с.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом : нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко ; [авториз. пер. з англ. М. Габлевич ; / під ред. А. Ясіновського]. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богослов. Академії, 2001. – 249 с.

Якубський Б. Наука віршування / Б. Якубський. – К. : Слово, 1922. – 124 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору