ОПОВІДАННЯ О. ДОВЖЕНКА «ТРИЗНА»: НАРАТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Світлана Олександрівна Пензова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню системи прийомів оповідання О. Довженка «Тризна», зокрема з’ясовуються специфіка й оригінальність застосування літературних і суто кінематографічних прийомів, визначається авторська майстерність їхнього поєднання в одному прозовому творі.

Ключові слова


прийом; кіноприйом; кінооповідання; кінематографічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. Я. Чисте золото правди. Деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Юрій Якович Барабаш. – К. : Рад. письменник, 1962. – 292 с.

Білодід І. К. Мова творів Олександра Довженка (Збірник «Зачарована Десна») / Іван Костянтинович Білодід. – К. : АН УРСР, 1959. – 94 с.

Буряк В. Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості: Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості : [монографія] / Володимир Дмитрович Буряк. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с.

Довженко О. П. Твори : в 5-ти т. / О. Довженко ; [упоряд. Ю. Солнцева, приміт. К. Волинського]. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 3. – 362 с.

Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі / Ірина Борисівна Зубавіна ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем суч.мистецтва]. – К. : Щек, 2008. – 447 с.

Коцюбинська М. Ф. Образне слово в літературному творі. Питання теорії художніх тропів / Михайлина Фомінічна Коцюбинська. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 188 с.

Кочерган Ю. Ф. Олександр Довженко : Проблеми майстерності / Юлія Федорівна Кочерган. – Львів : Вища школа. Видавництво Львівського університету, 1983. – 118 с.

Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / Олег Євгенович Поляруш. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – 224 с.

Поляруш О. Є. Олександр Довженко і фольклор : [монографія] / Олег Євгенович Поляруш. – К. : Вища школа, 1988. – 176 с.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття : [літературознавчі студії] / Василь Васильович Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.