ОПОВІДАННЯ О. ДОВЖЕНКА «ТРИЗНА»: НАРАТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Пензова Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Ukraine

Ключові слова:

прийом, кіноприйом, кінооповідання, кінематографічність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню системи прийомів оповідання О. Довженка «Тризна», зокрема з’ясовуються специфіка й оригінальність застосування літературних і суто кінематографічних прийомів, визначається авторська майстерність їхнього поєднання в одному прозовому творі.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Пензова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірантка кафедри української та світової літератур

Посилання

Барабаш Ю. Я. Чисте золото правди. Деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Юрій Якович Барабаш. – К. : Рад. письменник, 1962. – 292 с.

Білодід І. К. Мова творів Олександра Довженка (Збірник «Зачарована Десна») / Іван Костянтинович Білодід. – К. : АН УРСР, 1959. – 94 с.

Буряк В. Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості: Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості : [монографія] / Володимир Дмитрович Буряк. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с.

Довженко О. П. Твори : в 5-ти т. / О. Довженко ; [упоряд. Ю. Солнцева, приміт. К. Волинського]. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 3. – 362 с.

Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі / Ірина Борисівна Зубавіна ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем суч.мистецтва]. – К. : Щек, 2008. – 447 с.

Коцюбинська М. Ф. Образне слово в літературному творі. Питання теорії художніх тропів / Михайлина Фомінічна Коцюбинська. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 188 с.

Кочерган Ю. Ф. Олександр Довженко : Проблеми майстерності / Юлія Федорівна Кочерган. – Львів : Вища школа. Видавництво Львівського університету, 1983. – 118 с.

Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / Олег Євгенович Поляруш. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – 224 с.

Поляруш О. Є. Олександр Довженко і фольклор : [монографія] / Олег Євгенович Поляруш. – К. : Вища школа, 1988. – 176 с.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття : [літературознавчі студії] / Василь Васильович Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору