НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЕНА МАК’ЮЕНА: МІЖ «УЯВНИМ» ТА «РЕАЛЬНИМ»

Дмитро Ігорович Дроздовський

Анотація


У статті подано спробу проаналізувати особливості наративних стратегій у романі «Спокута» І. Мак’юена. Досліджено форми змішування фокусів нарації, що пов’язано з проблематикою роману. З психоаналітичної точки зору окреслено взаємодію між формами «уявного», «символічного» та «реального» (теорія Ж. Лакана). На прикладі пари «Брайоні – Сесилія» розкрито бінарні опозиції між раціональним (упорядкованим) та ірраціональним (хаотичним), показано небезпеки пост-просвітницького світогляду, який не спрацьовує у ХХІ ст. Показано з філософської точки зору неможливість об’єктивного пізнання дійсності.

Ключові слова


наративні стратегії; «уявне – символічне – реальне»

Повний текст:

PDF

Посилання


Лакан Ж. Имена-Отца / Жак Лакан ; [пер. с фран. Александра Черноглазова ; предисл. и общ. ред. Жак-Алэн Миллера]. – Москва : Гнозис ; Логос, 2006. – 84 с.

Лукач Г. Теория романа / Г. Лукач // Новое литературное обозрение. – 1994. – № 9. – С. 19–78.

Мак’юен І. Спокута / Іен Мак’юен ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Л. : Кальварія, 2008. – 344 с.

Lacan J. «Encore» / J. Lacan // Mitchell J., Rose J. Female Sexuality / J. Mitchell, J. Rose. – New York : Norton & Company, 1982. – Р. 86–98.

Miller J.-A. The Seminar of Jacques Lacan. Book II / J.-A. Miller. – Cambridge : CUP, 1988. – 249 р.

Žižek S. The Plague of Fantasies / S. Žižek. – London : Verso 1997. – 248 p.