НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЕНА МАК’ЮЕНА: МІЖ «УЯВНИМ» ТА «РЕАЛЬНИМ»

Автор(и)

  • Дмитро Ігорович Дроздовський Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ukraine

Ключові слова:

наративні стратегії, «уявне – символічне – реальне»

Анотація

У статті подано спробу проаналізувати особливості наративних стратегій у романі «Спокута» І. Мак’юена. Досліджено форми змішування фокусів нарації, що пов’язано з проблематикою роману. З психоаналітичної точки зору окреслено взаємодію між формами «уявного», «символічного» та «реального» (теорія Ж. Лакана). На прикладі пари «Брайоні – Сесилія» розкрито бінарні опозиції між раціональним (упорядкованим) та ірраціональним (хаотичним), показано небезпеки пост-просвітницького світогляду, який не спрацьовує у ХХІ ст. Показано з філософської точки зору неможливість об’єктивного пізнання дійсності.

Біографія автора

Дмитро Ігорович Дроздовський, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

молодший науковий співробітник, пошукач відділу світової літератури, заступник головного редактора журналу «Всесвіт»

Посилання

Лакан Ж. Имена-Отца / Жак Лакан ; [пер. с фран. Александра Черноглазова ; предисл. и общ. ред. Жак-Алэн Миллера]. – Москва : Гнозис ; Логос, 2006. – 84 с.

Лукач Г. Теория романа / Г. Лукач // Новое литературное обозрение. – 1994. – № 9. – С. 19–78.

Мак’юен І. Спокута / Іен Мак’юен ; [пер. з англ. В. Дмитрук]. – Л. : Кальварія, 2008. – 344 с.

Lacan J. «Encore» / J. Lacan // Mitchell J., Rose J. Female Sexuality / J. Mitchell, J. Rose. – New York : Norton & Company, 1982. – Р. 86–98.

Miller J.-A. The Seminar of Jacques Lacan. Book II / J.-A. Miller. – Cambridge : CUP, 1988. – 249 р.

Žižek S. The Plague of Fantasies / S. Žižek. – London : Verso 1997. – 248 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору