ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАЛЬТЕР-СКОТТІВСЬКОЇ МОДЕЛІ У ТВОРЧОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ТА МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Автор(и)

  • Надія Григорівна Петриченко Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine

Ключові слова:

вальтер-скоттівська модель, історична тематика, романтизм, роман, козацтво, проблематика

Анотація

У статті вивчаються особливості втілення вальтер-скоттівської моделі в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша та повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, визначається специфіка поєднання цієї моделі з національно-патріотичними проблемами, які порушуться в цих творах, порівнюються варіанти трактування образу козацтва письменниками

Біографія автора

Надія Григорівна Петриченко, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу

Посилання

Багрій Р. «Тарас Бульба» М. Гоголя і «Чорна Рада» П. Куліша у світлі історичної романістики Вальтера Скотта / Р. Багрій [переклад з англійської]. – К. : Редакція журналу «Всесвіт», 1993. – 215 с.

Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну / Р. Багрій ; [переклад з англійської]. – К. : Редакція журналу «Всесвіт», 1993. – 296 с.

Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме...» : Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії / Ю. Барабаш. – Харків : Акта, 2001. – 376 с.

Булаховська Ю. Л. Микола Гоголь. «Українська школа» в польській і російській літературах XIX та ХХ століть / Ю. Л. Булаховська // «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя. Київські полоністичні студії / [під ред. Р. Радишевського]. – Том VII. – К., 2005. – С. 98–107.

Валюсь Е. Від Запоріжжя до України – формування національної свідомості в польській та українській історичній романістиці / Еліза Валюсь // «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя. Київські полоністичні студії. – Т. 8. – 2006. – С. 267–277.

Гоголь Н. В. Собрание художественных призведений : в 5-ти томах / Н. В. Гоголь. – Т. 2. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1951. – 456 c.

Гоголь Н. В. Собрание художественных призведений : в 5-ти томах / Н. В. Гоголь – Т. 1. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1950. – 502 с.

Гуляк А. Б. Становлення українського історичного роману / А. Б. Гуляк // Міжнародна фінансова агенція. Розділ «Замість висновків». – К., 1997. – 230 с.

Дзюба Т. А. Літературно-естетична концепція Пантелеймона Куліша : автореф. дисертації … канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. А. Дзюба ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 1999. – 19 с.

Зарва В. Розвиток просвітницьких ідей у російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. / В. Зарва. – Ніжин : Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 151 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Маруся. Вибрані твори / Г. Квітка-Основ’яненко. – К. : Веселка, 1975. – С. 69.

Кирилюк Є. П. Панько Куліш / Є. П. Кирилюк // Радянське літературознавство. – 1969. – № 8. – С. 32–45.

Комишанченко П. Поетична творчість Пантелеймона Куліша / П. Комишанченко, І. Пільгук // З історії українського шевченкознавства. – К. : Наукова думка, 1972. – 250 с.

Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К. : Наукова думка, 1989. – 340 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / [переклад зі староукр.]. – К. : Т-во «Знання» України, 1992. – 192 с.

Літопис Самовидця / [видання підготував Я. І. Дзира]. – К. : Наукова думка, 1971. – 208 с.

Мордовець Д. За крашанку – писанка. Пантелеймону Кулішеві ; Костомаров М. «Крашанка» г. Куліша» / Д. Мордовець // Вестник Европы. – 1882. – № 8. – С. 25.

Нахлік Є. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша (особистість, письменник, мислитель) : [Наукова біографія у двох томах]. / Є. Нахлік. – К. : Український письменник, 2007. – 328 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568 с.

Шерех Ю. (Шевельов). Кулішеві листи і Куліш в листах / Ю. Шерех // Вибрані листи Пантелеймона Куліша, українською мовою писані / [ред. Ю.Луцького]. – Нью-Йорк ; Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – С. 23.

Штонь Г. Мистецькі лики Куліша (до проблеми автентичності) / Г. Штонь // Gente Ruthenus – natione Polonus Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs’kyj. – Київські полоністичні студії. – 2008, том Х. – С. 170–181.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору