РЕЦЕПТИВНА ПАНОРАМА НАРАТИВУ В ДИСКУРСІ КІБЕРКУЛЬТУРИ: РОМАН МАРКА ЛЕВІ «УСЕ, ЩО НЕ БУЛО СКАЗАНО»

Автор(и)

  • Лідія Василівна Мацевко-Бекерська Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

наративна конфігурація, інтерпретація, життєва історія, нарація, комунікативний простір

Анотація

Досліджується рецептивно-інтерпретаційний процес, репрезентований наративом роману в контексті функціонування специфічної образної системи. Розщеплення художнього світу на реальний та ілюзорний потребує відповідної рецептивної готовності, здатності змоделювати і синхронізувати морально-етичну проблематику крізь призму дійсного та бажаного

Біографія автора

Лідія Василівна Мацевко-Бекерська, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури

Посилання

Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 525–538.

Еко У. Реторика та ідеологія / Умберто Еко // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 539–548.

Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору / Роман Інгарден // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 176–208.

Компаньон А. Демон теории / Антуан Компаньон – М. : Изд-во Сабашниковых, 2001. – 307 с.

Леві М. Усе, що не було сказано / Марк Леві. – К. : Махаон-Україна, 2008. – 366 с.

Потебня А. Из записок по русской грамматике / Александр Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – 536 с.

Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Поль Рікер // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 288–304.

Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика / Г Р Яусс // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 368–405.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору