НАРАТОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ПРОБЛЕМИ АВТОРА

Оксана Олександрівна Старшова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми автора з точки зору наратології. Усупереч постструктуралістським заявам про усунення автора з будь-яких рівнів тексту, наратологічна теорія відновлює цю категорію як одну з наративних інстанцій, або як імпліцитного автора, або як абстрактного автора, або як наративного агента. У будь-якому разі, вона покликана надати тексту зв’язності, цілісності, уберегти його від розростання значень та надмірної суб’єктивності інтерпретацій.

Ключові слова


імпліцитний автор; абстрактний автор; драматизований наратор; недраматизований наратор; наративний агент; фокалізація; точка зору; авторська інтенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Женетт Ж. Фигуры : в 2-х тт. / Жерар Женетт. – Т. 1. – М. : Изд. им. Сабашниковых, 1998. – 472 с.

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Bal M. Narratology : Introduction to the Theory of Narrative / Mieke Bal. – Toronto : University of Toronto Press, 1985. – 240 p.

Booth W. The Rhetoric of Fiction / Wayne Booth. – Chicago & London : The University of Chicago Press, 1983. – 552 p.

Calinescu M. Five Faces of Modernity / Matei Calinescu. – Durham : Duke Univerity Press, 1987. – 312 p.