ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОЕЗІЇ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА

Автор(и)

  • Руслана Михайлівна Манько Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

феноменологія, інтенційна реальність, епістемологія, онтологія, сприйняття, знак, особа, предмет

Анотація

У статті досліджено, виявлено і проаналізовано феноменологічне підґрунтя поезії Збігнєва Герберта. На основі вивчення окремих творів автора продемонстровано вплив філософії літератури Романа Інґардена на світоглядну позицію Збігнєва Герберта. Акцентовано увагу на тому, що на різних етапах своєї поетичної творчості автор перебуває під впливом феноменологічної версії Інґарденової філософії, яку можна визнати найхарактернішою для феноменології в літературознавстві.

Біографія автора

Руслана Михайлівна Манько, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

викладач та аспірант кафедри світової літератури філологічного факультету

Посилання

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 173–205.

Герберт З. Поезії : [текст] / Збігнєв Герберт ; [перекл. З польської В. В. Дмитрука]. – Л. : Каменяр, 2007. – 641 с.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття : [монографія] / Моріс Мерло-Понті ; [перекл. з фр. О. Йосипенко, С. Йосипенка]. – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 552 с.

Herbert Z. Duszyczka / Zbigniew Herbert // Labirynt nad morzem. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2000. – 209 s.

Herbert Z., Elzenberg H. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2002. – 246 s.

Herbert Z., Miłosz Cz., Korespondencja / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2006. – 297 s.

Herbert Z. Poezje / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998. – 650 s. – (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku).

Ingarden R. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 190 s.

Ingarden R. Spór o istnienie świata: Ontologia egzystencjalna / Roman Ingarden // Dieła filozoficzne. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 256 s.

Ricouer P. Symbol daje do myślenia / Paul Ricouer // Egzystencja i hermenewtyka. Rozprawa o metodzie / [wybór oprac. St. Cichowicz, tł. E. Beńkowska, H. Bortowska i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. – S. 62–80.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору