СПЕЦИФІКА І ФУНКЦІЇ ДЖЕСТОВОГО НАЧАЛА В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ІСТОРИЧНОЇ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «ГЕНРІХ ІV»)

Автор(и)

  • Ганна Олександрівна Козьмик Інститут іноземних мов Класичного приватного університету, Ukraine

Ключові слова:

комічна стихія, вербальний гумор, кумедні витівки, жарт, джест, сміхове поле джесту

Анотація

У статті розглянуто особливості художньої репрезентації джестової стихії в тексті історичної хроніки Вільяма Шекспіра «Генріх IV». Автор виокремлює основні типи прояву джестовості та детально аналізує їх функції у творі.

Біографія автора

Ганна Олександрівна Козьмик, Інститут іноземних мов Класичного приватного університету

старший викладач кафедри теорії та практики перекладу

Посилання

Василина К. М. Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози ХVI ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Катерина Миколаївна Василина. – Київ, 2001. – 20 с.

Власова Т. И. О малых жанрах предновеллистики (jest-books) и проблеме повествовательности в английской художественной прозе XVI в. / Татьяна Ивановна Власова // Ренесансні студії. – Запоріжжя : Видавець, 1997. – Вип. 1. – С. 41–45.

Кржижановский С. Статьи. Заметки. Размышления о литературе и театре : собрание починений / Сигизмунд Кржижановский ; [сост. В. Перельмутера]. – СПб. : Симпозиум, 2006. – Т. 4. – 848 с.

Морозов М. М. Театр Шекспира / Михаил Михайлович Морозов ; [cост. Е. М. Буромская-Морозова]. – М. : Всероссийское театральное общество, 1984. – 304 с.

Пивоев В. М. Ирония как феномен культуры / Василий Михайлович Пивоев. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2000. – 106 с.

Сидоренко О. В. Малі епічні форми в західноєвропейських літературах Високого Середньовіччя і Ренесансу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Оксана Василівна Сидоренко. – К., 2006. – 20 с.

Спасский Ю. Народность в творчестве Шекспира / Юрий Спасский // Народное творчество. – М., 1939. – № 4. – С. 3–9.

Торкут Н. М. Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту») / Наталія Миколаївна Торкут. – Запоріжжя, 2000. – 406 с.

Торкут Н. М. Специфіка комічного у структурі англійського ренесансного джесту / Н. М. Торкут, О. Н. Шкловська // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 3 – С. 140–147.

Шекспір В. Історичні хронічки / Вільям Шекспір ; [пер. з англ.]. – Харків : Фоліо, 2004. – 511 с.

Шведов Ю. Ф. Исторические хроники Шекспира / Юрий Филиппович Шведов. – М. : Изд-во МГУ, 1964. – 306 с.

A Dictionary of Shakespeare / [ed. by S. Wells]. – Oxford : Oxford University Press, 2005. – 234 p.

García-Bermejo Giner María F. Regional dialects in sixteenth-century jest-books [Електронний ресурс] / María F. García-Bermejo Giner. – Режим доступу : http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo? codigo=1977074&orden=63885.

Messiaen P. Drames historiques de Shakespeare / P. Messiaen // Revue universitaire. – 1939. – XLVIII. – P. 23–31.

Stanley K. The Medieval Origins of the Sixteenth-Century English Jest-books / K. Stanley // Studies in the Renaissance. – 1966. – V. 13. – P. 166–183.

Shakespeare W. Henry IV, Part Two / W. Shakespeare // The Complete Signet Classic Shakespeare / [ed. by S. Barnet]. – N.Y. : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972. – 1776 p.

Woodridge L. Vagrancy, Homelessness and English Renaissance Literature. University of Illinois Press / L. Woodridge. – Urbana & Chicago : University of Illinois Press, 2001. – 352 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору