ЕЛЕМЕНТИ КІНОПОЕТИКИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДОКІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ПЕРІОДУ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИХАЙЛА РОММА

Автор(и)

  • Анна Ігорівна Мазурак Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine

Ключові слова:

монтаж, кадр, кінопоетика, кінозасоби, кінематографічність в літературі, мізансцена, ракурс

Анотація

У статті досліджуються кінематографічні прийоми в літературі до виникнення мистецтва кіно. З досліджень та лекцій режисера Михайла Ромма наводяться та інтерпретуються приклади аналізів творів художньої літератури на предмет виявлення цих прийомів.

Біографія автора

Анна Ігорівна Мазурак, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірантка кафедри української літератури

Посилання

Агафонова Н. А. Общая теория кино и основа анализа фильма / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с.

Божович В. И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция конец ХІХ – начало ХХ века / В. И. Божович. – М. : Наука, 1987. – 320 с.

Горницкая Н. С. Интерпретация пушкинской прозы в киноискусстве / Н. С. Горницкая // Пушкин : Исследования и материалы / [АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), Ин-т театра, музыки и кинематографии]. – Том 5. Пушкин и русская культура. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. – С. 278–304.

Золя Э. Западня. Собрание сочинений в 18 томах / Э. Золя. – Том 6. – М. : Правда, 1957. – 212 с.

Ромм М. И. Избранные произведения в 3-х томах / М. И. Ромм – Том 3. – М. : Искусство, 1982. – 576 с.

Шкловский В. За сорок лет. Статьи о кино / В. Шкловский. – М. : Искусство, 1965. – 456 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору