ГРА У БІСЕР VS ГРА МІЛЬЙОНІВ: ЛІТЕРАТУРА І ФУТБОЛ

Автор(и)

  • Олена Ігорівна Галета Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

антологія, ідентичність, інакшість, розмаїття, цінність, масова література, модернізм, постмодернізм, спорт, футбол

Анотація

На прикладі літературної антології «Письменники про футбол» показано зміни жанру антології в новій українській літературі. З переходом від модернізму до постмодернізму антологія із засобу побудови й підтримки національного літературного канону перетворюється на різновид масової літератури. Література при цьому сприймається не стільки як сфера формування культурних цінностей, скільки як особлива інтерпретаційна практика.

Біографія автора

Олена Ігорівна Галета, Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, провідний спеціаліст

Посилання

20 письменників сучасної України : [антологія / упор. Олександр Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2011. – 384 с.

Барт Р. «Тур де Франс» как эпопея / Ролан Барт // Барт Р. Мифологии. – М. : Издательство имени Сабашниковых, 1996. – С. 152–163.

Барт Р. Мир, где состязаются в кетче / Ролан Барт // Барт Р. Мифологии. – М. : Издательство имени Сабашниковых, 1996. – С. 59–69.

Барт Р. Удовольствие от текста / Ролан Барт // Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / [сост. Г. К. Косикова]. – М. :

Прогресс, 1989. – С. 462–518.

«Грані-Т» видадуть антологію «Тотальний футбол», упорядковану Сергієм Жаданом [Електронний ресурс] // Видавництво Грані-Т. –

квітня 2012. – Режим доступу : http://www.grani-t.com.ua/ukr/news/1519.

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 1998. – 284 с.

Доктор Трепанатор. Аби книжка. Аби про футбол [Електронний ресурс] // Друг читача. – 4 січня 2012. – Режим доступу :

http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/14771.

Дубин Б. Массовая словесность – национальная культура – формирование литературы как социального института / Борис Дубин // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о литературе и культуре. – М. : НЛО, 2010. – С. 84–95.

Дубин Б. Массовое признание и массовая культура / Борис Дубин // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о

литературе и культуре. – М. : НЛО, 2010. – С. 76–83.

Красовицький О. 20 років у пустелі / Олександр Красовицький // 20 письменників сучасної України : [антологія / упор.

О. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 3–4.

Любка А. Письменники про... футбол [Електронний ресурс] / Андрій Любка // Літакцент. – 13 жовтня 2011. – Режим доступу :

http://litakcent.com/2011/10/31/pysmennyky-pro…-futbol.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Хосе Ортега-і-Гасет // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К. : Основи, 1994. – С. 15–139.

Письменники про футбол : Літературна збірна України / [укл. Сергій Жадан]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного

Дозвілля», 2011. – 320 с.

Славінська І. Книжки вересня: Карпа в Гімалаях [Електронний ресурс] / Ірина Славінська // Українська правда. – 08 вересня 2011. –

Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/culture/2011/09/8/85428.

Філоненко С. Масова культура в Україні : дискурс / ґендер / жанр / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 432 с.

Barthes R. What Is Sport? / Roland Barthes. – New Haven and London : Yale University Press, 2007. – xi + 84 p.

Calinescu M. Fife Faces of Modernity : Modernism – Avant-Garde – Decadence – Kitsch – Postmodernism / Matei Calinescu. – Durham :

Duke Univerity Press, 1987. – 307 p.

Dupui G. Preface / Dupui Gilles // Barthes, Roland. What Is Sport? – New Haven and London : Yale University Press, 2007. – P. i-xi.

Gumbrecht H. U. In Prize of Athletic Beauty / Hans Ulrich Gumbrecht. – Cambridge, Massachusetts – London, England : Harvard University

Press, 2006. – 264 p.

Herrnstein Smith B. Contingencies of Value / Barbara Herrnstein Smith // Critical Inquiry. – 1983. – Vol. 10. – P. 1–35.

Iser W. Prospecting : From Reader Responce to Literary Anthropology / Wolfgang Iser. – Baltimore : John Hopkins University Press, 1989. –316 p.

Jauss H. R. Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna /

Hans Robert Jauss // Odkrywanie modernizmu / Pod red. Ryszarda Nycza. –Krakow : Universitas, 1998. – S. 21–59.

Jameson F. Postmodernism and Consumer Society / Fredric Jameson // Postmodernism and Its Discontents / [ed. E. A. Kaplan]. – London :

Verso, 1988. – P. 13–29.

Jusdanis G. Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature / Gregory Jusdanis. – Minneapolis : University of

Minnesota Pres, 1991. – 209 p.

Macdonald D. A Theory of Mass Culture / Dwight Macdonald // Diogenes. – 1953, June. – # 3. – P. 1–17.

Morin E. Kultura czasu wolnego / Edgar Morin // Antropologia kultury : Zagadnienia i wybór tekstów / [цstęp i redakcja : Andrzej Mencwel]. –

Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – S. 491–498.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Генологія, наратологія, поетика літературного твору