ГРА У БІСЕР VS ГРА МІЛЬЙОНІВ: ЛІТЕРАТУРА І ФУТБОЛ

Олена Ігорівна Галета

Анотація


На прикладі літературної антології «Письменники про футбол» показано зміни жанру антології в новій українській літературі. З переходом від модернізму до постмодернізму антологія із засобу побудови й підтримки національного літературного канону перетворюється на різновид масової літератури. Література при цьому сприймається не стільки як сфера формування культурних цінностей, скільки як особлива інтерпретаційна практика.

Ключові слова


антологія; ідентичність; інакшість; розмаїття; цінність; масова література; модернізм; постмодернізм; спорт; футбол

Повний текст:

PDF

Посилання


20 письменників сучасної України : [антологія / упор. Олександр Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2011. – 384 с.

Барт Р. «Тур де Франс» как эпопея / Ролан Барт // Барт Р. Мифологии. – М. : Издательство имени Сабашниковых, 1996. – С. 152–163.

Барт Р. Мир, где состязаются в кетче / Ролан Барт // Барт Р. Мифологии. – М. : Издательство имени Сабашниковых, 1996. – С. 59–69.

Барт Р. Удовольствие от текста / Ролан Барт // Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / [сост. Г. К. Косикова]. – М. :

Прогресс, 1989. – С. 462–518.

«Грані-Т» видадуть антологію «Тотальний футбол», упорядковану Сергієм Жаданом [Електронний ресурс] // Видавництво Грані-Т. –

квітня 2012. – Режим доступу : http://www.grani-t.com.ua/ukr/news/1519.

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 1998. – 284 с.

Доктор Трепанатор. Аби книжка. Аби про футбол [Електронний ресурс] // Друг читача. – 4 січня 2012. – Режим доступу :

http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/14771.

Дубин Б. Массовая словесность – национальная культура – формирование литературы как социального института / Борис Дубин // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о литературе и культуре. – М. : НЛО, 2010. – С. 84–95.

Дубин Б. Массовое признание и массовая культура / Борис Дубин // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о

литературе и культуре. – М. : НЛО, 2010. – С. 76–83.

Красовицький О. 20 років у пустелі / Олександр Красовицький // 20 письменників сучасної України : [антологія / упор.

О. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 3–4.

Любка А. Письменники про... футбол [Електронний ресурс] / Андрій Любка // Літакцент. – 13 жовтня 2011. – Режим доступу :

http://litakcent.com/2011/10/31/pysmennyky-pro…-futbol.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Хосе Ортега-і-Гасет // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К. : Основи, 1994. – С. 15–139.

Письменники про футбол : Літературна збірна України / [укл. Сергій Жадан]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного

Дозвілля», 2011. – 320 с.

Славінська І. Книжки вересня: Карпа в Гімалаях [Електронний ресурс] / Ірина Славінська // Українська правда. – 08 вересня 2011. –

Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/culture/2011/09/8/85428.

Філоненко С. Масова культура в Україні : дискурс / ґендер / жанр / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 432 с.

Barthes R. What Is Sport? / Roland Barthes. – New Haven and London : Yale University Press, 2007. – xi + 84 p.

Calinescu M. Fife Faces of Modernity : Modernism – Avant-Garde – Decadence – Kitsch – Postmodernism / Matei Calinescu. – Durham :

Duke Univerity Press, 1987. – 307 p.

Dupui G. Preface / Dupui Gilles // Barthes, Roland. What Is Sport? – New Haven and London : Yale University Press, 2007. – P. i-xi.

Gumbrecht H. U. In Prize of Athletic Beauty / Hans Ulrich Gumbrecht. – Cambridge, Massachusetts – London, England : Harvard University

Press, 2006. – 264 p.

Herrnstein Smith B. Contingencies of Value / Barbara Herrnstein Smith // Critical Inquiry. – 1983. – Vol. 10. – P. 1–35.

Iser W. Prospecting : From Reader Responce to Literary Anthropology / Wolfgang Iser. – Baltimore : John Hopkins University Press, 1989. –316 p.

Jauss H. R. Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna /

Hans Robert Jauss // Odkrywanie modernizmu / Pod red. Ryszarda Nycza. –Krakow : Universitas, 1998. – S. 21–59.

Jameson F. Postmodernism and Consumer Society / Fredric Jameson // Postmodernism and Its Discontents / [ed. E. A. Kaplan]. – London :

Verso, 1988. – P. 13–29.

Jusdanis G. Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature / Gregory Jusdanis. – Minneapolis : University of

Minnesota Pres, 1991. – 209 p.

Macdonald D. A Theory of Mass Culture / Dwight Macdonald // Diogenes. – 1953, June. – # 3. – P. 1–17.

Morin E. Kultura czasu wolnego / Edgar Morin // Antropologia kultury : Zagadnienia i wybór tekstów / [цstęp i redakcja : Andrzej Mencwel]. –

Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – S. 491–498.