«ГЛАДКИЙ ПРОСТІР» ЛЬВОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ НОМАДИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В МАЛІЙ ПРОЗІ ЮРКА ІЗДРИКА (на матеріалі оповідань «Лови на лева», «Львів: секвенції психозу», «Levels оf Lviv»)

О. М. Шарапа

Анотація


Крізь призму постструктуралістськоїї топології Ж. Делеза і Ф. Гваттарі (концепція «гладкого простору») розглядається специфіка творення образу Львова як децентрованого маргінального простору в оповіданнях Юрка Іздрика «Лови на лева», «Львів: секвенції психозу», «Levels of Lviv», а також художню функціональність, типологічні особливості образу суб’єкта-наратора як «номада-кочівника» (термінологія Ж. Делеза і Ф. Гваттарі), пристосованого до просторових мутацій. Осмислено його художню функцію відшукати власну соціокультурну нішу через конкретні локуси. Образ Львова як маргінесу розкривається через образ пустелі (метафора «гладкого простору»), мотив апокаліпсису як каталізатора просторових зсувів, мутацій та руйнування архітектурного середовища. Образ Львова в прозі Ю. Іздрика переосмислено в контексті деструкції узвичаєного статусу цього міста як культурного центру України.

Ключові слова


мала проза; образ Львова; децентрація; маргінес; «гладкий простір»; номадизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; [пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

Делез Ж., Гваттари Ф. Трактат о номадологии: машина войны [Електронний ресурс] / Ж. Делез, Ф. Гваттари. – Режим доступу : https://fil.wikireading.ru/28605.

Іздрик Ю. Номінація / Юрій Іздрик. – Л. : Видавницто Старого Лева, 2016. – 856 с.

Іздрик Ю. Флешка / Юрій Іздрик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 148 с.

Xайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер. – М. : Академический проект, 2013. – 460 с.

Wolfe Gary K. The Known and the Unknown: The Iconography of Science Fiction / Gary K. Wolfe. – Kent OH : Kent State University Press, 1979. – 250 р.