ЛІТЕРАТУРА, МУЗИКА, КІНО: МЕЖІ ЧИ ЇХ ВІДСУТНІСТЬ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА ЛИШЕГИ

Д. І. Вороновська

Анотація


У статті розглядаються шість поетичних текстів українського митця Олега Лишеги («пісня 212», «пісня 7», «пісня 551», «пісня 3», «пісня 5», «Лялька») крізь призму  інтермедіального коду, у який входять музичний та кінематографічний коди. Музичний код у названих поезіях проявляється  за допомогою інтерпретації музичних текстів (зокрема, таких стилів афро-американської музики, як джаз та спірічуелс, наприклад, відома композиція «I shall not be moved»), їхнього вербального опису, введення в словесний твір імен відомих виконавців (наприклад, Луї Армстронга, Тома Джонса та Елли  Фіцджеральд), виявлення повторів та внутрішнього римування. Кінематографічний код досліджуємо за допомогою трьох особливостей візуальної природи кінематографу, а саме: фотографічна природа образу, монтаж та проектор (за Ю. Лотманом, С. Ейзенштейном, У. Еко).

Ключові слова


музика; монтаж; код; поезія; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Доценко Н. В. Особливості інтермедіального коду прози Патріка Модіано [Електронний ресурс] / Н. В. Доценко // Літературознавчі студії. – 2014. – Випуск 42(1). – С. 344–352. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits _2014_42(1)__43.

Эйзенштейн С. М. Два черепа Александра Македонского / С. М. Эйзенштейн // Новый зритель. – 1926. – № 35. – С. 10.

Эйзенштейн С. М. Литература в кино / С. М. Эйзенштейн // Вопросы литературы. – 1968. – № 1. – С. 91–112.

Эйзенштейн С. М. Монтаж [Електронний ресурс] / С. М. Эйзенштейн. – Москва : Эйзенштейн-центр ; Музей кино, 2000. – 592 с. – Режим доступу : http://lib.ru/CINEMA/kinolit/EJZENSHTEJN/s_montazh_1938.txt.

Эко У. О членениях кинематографического кода / Умберто Эко. – Москва : Радуга, 1984. – С. 78–101.

Кицан О. В. Межі сучасної поезії / О. В. Кицан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 19(296). – С. 43–50.

Конен В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен. – Москва : Радуга, 1984. – 312 с.

Кошикова А. В. Кинематографический код в романе Иэна Макьюэна «Невыносимая любовь» / А. В. Кошикова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2016. – № 7. – С. 24–28.

Лишега О. Б. Великий міст / О. Б. Лишега. – Л. : ЛА «Піраміда», 2012. – 160 с.

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. – Таллин : Ээсти Раамат, 1973. – 92 с.

Пазолини П. П. Поэтическое кино / П. П. Пазолини. – Москва : Радуга, 1984. – С.45–67.

Просалова В. А. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури : [монографія] / В. А. Просалова. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 154 с.

Філоненко О. Г. Переповідаючи історію Просперо (кінематографічна трансформація «Бурі» Вільяма Шекспіра) / О. Г. Філоненко // Іноземна філологія. – 2014. – Випуск 126. – Ч. 2. – С. 170–177.