МЕЖА МІЖ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ І НЕНАВИСТЮ ДО ІНШОГО В РОМАНІ Т. АНТИПОВИЧА «ПОМИРАНА»

О. Л. Поліщук

Анотація


У статті досліджується проблема межі між здоровим глуздом та ненавистю до Іншого в романі Т. Антиповича «Помирана». Ця межа проходить на рівні страху мешканців ізольованої території перед загрозою втрати власного життя. Ідентифікація героїв твору як спільноти відбувається на рівні ненависті до всього Іншого. У розвідці зазначено три етапи ненависті коритян. На першому етапі мешканці Корита, будучи ще не ізольованими, почали ненавидіти всіх, хто намагався позбавити їх звичних умов проживання. Перебуваючи в постійній напрузі, з наростанням все більшої ненависті до Іншого починається другий етап. Безглуздість колишньої цивілізованої спільноти досягає критичного стану. На цьому етапі породжуються міфи про те, що за Колючкою з них заживо знімуть шкіру. На третьому етапі породжується нова форма ненависті – коритяни починають ненавидіти одне одного, що й призводить до фізичного винищення спільноти

Ключові слова


межа; ідентифікація; здоровий глузд; ненависть; страх

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипович Т. Помирана : [роман] / Тарас Антипович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 224 с.

Бехта Н. «Помирана» Тараса Антиповича: неоднозначний роман-алегорія [Електронний ресурс] / Наталя Бехта // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/03/09/pomyrana-tarasa-antypovycha-neodnoznachnyj-romanalehorija/.

Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історикофілософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 / Д. Ю. Снітько. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

Стріха Я. Антипович Тарас. Помирана (АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) [Електронний ресурс] / Ярослава Стріха // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/01/24/litakcent-roku-2016-vidhuky-zhuri-nominacija-proza/.

Трофименко Т. Антипович Тарас. Помирана (АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) [Електронний ресурс] / Тетяна Трофименко // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/01/24/litakcent-roku-2016-vidhuky-zhuri-nominacija-proza/.

Шандро В. Варварство і руйнування міфів: Тарас Антипович презентує роман «Помирана» [Електронний ресурс] / Василь Шандро // Громадське радіо. – 2016. – Режим доступу : https://hromadskeradio.org/programs/hromadskahvylya/varvarstvo-i-ruynuvannya-mifiv-taras-antypovych-prezentuye-roman-pomyrana.

Шимчишин М. Парадигма та виміри постгуманізму / Марія Шимчишин // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: Літературні виміри : [Зб. наук. праць]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 484–492.

Шинкаренко О. Хроніка поступового вимирання [Електронний ресурс] / Олег Шинкаренко // ЛітАкцент. – 2016. – Режим доступу : http://litakcent.com/2016/10/26/hronika-postupovoho-vymyrannja/.