МЕЖА МІЖ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ І НЕНАВИСТЮ ДО ІНШОГО В РОМАНІ Т. АНТИПОВИЧА «ПОМИРАНА»

Автор(и)

  • О. Л. Поліщук Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

межа, ідентифікація, здоровий глузд, ненависть, страх

Анотація

У статті досліджується проблема межі між здоровим глуздом та ненавистю до Іншого в романі Т. Антиповича «Помирана». Ця межа проходить на рівні страху мешканців ізольованої території перед загрозою втрати власного життя. Ідентифікація героїв твору як спільноти відбувається на рівні ненависті до всього Іншого. У розвідці зазначено три етапи ненависті коритян. На першому етапі мешканці Корита, будучи ще не ізольованими, почали ненавидіти всіх, хто намагався позбавити їх звичних умов проживання. Перебуваючи в постійній напрузі, з наростанням все більшої ненависті до Іншого починається другий етап. Безглуздість колишньої цивілізованої спільноти досягає критичного стану. На цьому етапі породжуються міфи про те, що за Колючкою з них заживо знімуть шкіру. На третьому етапі породжується нова форма ненависті – коритяни починають ненавидіти одне одного, що й призводить до фізичного винищення спільноти

Біографія автора

О. Л. Поліщук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. філол. наук, викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Антипович Т. Помирана : [роман] / Тарас Антипович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 224 с.

Бехта Н. «Помирана» Тараса Антиповича: неоднозначний роман-алегорія [Електронний ресурс] / Наталя Бехта // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/03/09/pomyrana-tarasa-antypovycha-neodnoznachnyj-romanalehorija/.

Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історикофілософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 / Д. Ю. Снітько. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

Стріха Я. Антипович Тарас. Помирана (АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) [Електронний ресурс] / Ярослава Стріха // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/01/24/litakcent-roku-2016-vidhuky-zhuri-nominacija-proza/.

Трофименко Т. Антипович Тарас. Помирана (АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) [Електронний ресурс] / Тетяна Трофименко // ЛітАкцент. – 2017. – Режим доступу : http://litakcent.com/2017/01/24/litakcent-roku-2016-vidhuky-zhuri-nominacija-proza/.

Шандро В. Варварство і руйнування міфів: Тарас Антипович презентує роман «Помирана» [Електронний ресурс] / Василь Шандро // Громадське радіо. – 2016. – Режим доступу : https://hromadskeradio.org/programs/hromadskahvylya/varvarstvo-i-ruynuvannya-mifiv-taras-antypovych-prezentuye-roman-pomyrana.

Шимчишин М. Парадигма та виміри постгуманізму / Марія Шимчишин // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: Літературні виміри : [Зб. наук. праць]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 484–492.

Шинкаренко О. Хроніка поступового вимирання [Електронний ресурс] / Олег Шинкаренко // ЛітАкцент. – 2016. – Режим доступу : http://litakcent.com/2016/10/26/hronika-postupovoho-vymyrannja/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

КОРДОНИ, МЕЖІ Й ПОМЕЖІВ’Я ЯК КОНЦЕПТИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ