«ПИСАННЯ ПОНАД КОРДОНАМИ» У «МЕМУАРАХ КОРОВИ» БЕРНАРДО АЧАГИ

О. В. Пронкевич

Анотація


У статті розглядається роман баскського письменника Бернарда Ачаги «Мемуари корови» як літературний твір епохи поставангарду. Характерною рисою структури тексту роману є настанова на «перетин кордонів». Тут поняття «кордон» слід розуміти в максимально широкому значенні: і як реальні розділові лінії між країнами або частинами того самого регіону; і як уявні чинники, що визначають розуміння індивідом власної ідентичності; і як суто літературні «правила», яким вимушено слідують письменники, працюючи над своїми книгами; і як уявлення щодо того, що вважається  прийнятним або неприйнятним у соціальних практиках публічного обговорення травматичного минулого. Окрема увага в розвідці приділяється питанням ідентичності й пам’яті, для розв’язання яких автор роману використовує оригінальну систему поетикальних засобів. Серед них найбільше значення мають жанровий синкретизм, інтер текстуальність і поліфонічна наративна система побудови оповіді.

Ключові слова


баскська література; кордон; ідентичність; пам’ять; жанровий синкретизм; інтертекстуальність; поліфонічна нарація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачага Б. Мемуари корови / Бернардо Ачага ; [пер. з іспанської Ярослава Губарева]. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 144 с.

Olaziregi M. J. Bernardo Axtaga ola seducción de los lectores vascos / Mari José Olaziregi // Literatura y sociedad. El papel de la literatura en el siglo XX. – A Coruña : Universidade da Coruña, 2001. – P. 463–474.

Olaziregi M. J. Waking the Hedgehog. The Literary Universe of Bernardo Atxaga / Mari José Olaziregi ; [translated from Basque by Amaia Gabantxo]. – Reno : Center for Basque Studies University of Nevada, 2005. – 351 р.