«ЗУСТРІЧІ І ПРОЩАННЯ» Г. КОСТЮКА: ТРАГІЧНА ПРАВДА АБО ПОЗА МЕЖАМИ РАДЯНЩИНИ

Л. Г. Стороженко

Анотація


У статті досліджується мемуарна спадщина відомого літературознавця-емігранта Г. Костюка, як фундаментальна праця з історії української літератури, культури, становлення і розвитку української державності загалом протягом 1920–1980 рр. Акцентується увага на замовчуванні тоталітарною радянсько-більшовицькою системою трагічних фактів, що мали місце в громадських, політичних та історичних процесах нашої країни, та які тривалий час були можливими для відкритого аналізу тільки в  еміграції. Зокрема з’ясовано, що попри теплі спогади про друзів-літераторів, мистецьке життя 20–30-х рр. минулого століття, у першій книзі «Зустрічей і прощань» Г. Костюк відтворює жахливі картини морального і фізичного нищення кращих представників української інтелігенції, повне руйнування національної культури та перелицювання національної свідомості. Друга ж книга мемуарів є своєрідним продовженням доказовості злочинів радянської влади та характеристикою боротьби за українство інтелігенції в еміграції.

Ключові слова


тоталітарна система; радянський соціалізм; нація; національна свідомість; українство

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюк Г. Борис Тенета (1903–1935. У 50 річницю смерти) / Г. Костюк // Сучасність. – Мюнхен. – 1985. – Ч. 10(294). – С. 24–41.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади : у 2 кн. / Г. Костюк. – Едмонтон : Канад. ін-т укр. студій : Альбертський ун-т, 1987. – Кн. 1. – 734 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади : у 2-х кн. / Г. Костюк ; [передм. М. Жулинського]. – К. : Смолоскип, 2008. – Кн. 1. – 720 с.

Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади : у 2-х кн. / Г. Костюк. – К. : Смолоскип, 2008. – Кн. 2. – 512 с.

Панченко В. Григорій Костюк: життєва одіссея і науковий спадок / В. Панченко // Костюк Г. Вибрані праці. Літературознавство. Критика : у 5 т. / [передм. В. Панченка]. – К. :

Смолоскип, 2015. – Т. 1. – С. 5–51.

Солоед К. Психологические последствия репрессий 1917–1953 годах в судьбах отдельных людей и в обществе [Електронний ресурс] / К. Солоед // Журнал практической психологи и психоанализа. – 2010. – № 4. – Режим доступу : http://psyjournal. ru/ psyjournal/artides/detail. php?lD=2604.