КОРДОН І ДІМ ЯК ОНТОЛОГІЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КАНАДСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Т. В. Шадріна

Анотація


У статті простежено місце та роль таких універсальних категорій, як дім та кордон, в онтології творів українських письменників-емігрантів першої ґенерації в українсько-канадській літературі. Універсалії дому та кордону в творчості перших українськоканадських авторів співвідносяться з відтворенням процесів, пов’язаних зі зміною фізичної та психічної локації етнічного «дому» переміщених осіб, реактуалізацією культури та традицій на новонабутій батьківщині, поетапною (ре)конструкцією їхньої національної (як також і гендерної, і феміністської) ідентичності. Рефлексія кордону в перших україно-канадських творах передовсім обумовлена травматичним досвідом зміни соціокультурного середовища переселенців, і як наслідок – формуванням концепту бездомності. Попри поступову і неухильну «канадізацію» емігрантів, у творах авторівпіонерів доволі сильно відчутна фольклорна традиція, сформована на батьківщині і перенесена в чужі соціокультурні реалії.

Ключові слова


емігранти; національна ідентичність; дім; кордон; українська канадська література; батьківщина; родина; громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Куланіч В. С. Канадська література у пошуках коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер) / В. С. Куланіч // Kalyna Journal. – 2007. – № 3. – С. 26–37.

Куликова Т.В. Философия «границы» в контексте гуманитарного познания / Т.В.Куликова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 1(3). – С. 47–54.

Липа Ю. Призначення України / Юрій Липа. – Л. : Просвіта, 1992. – 269 с.

Славутич Я. Українська література в Канаді / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 1992. – 336 с.

Тучинська Н. Мова і національна свідомість: канадсько-український варіант / Н. Тучинська // Культурологічний часопис «Ї». – 2004. – № 2. – С. 126–133.

Grekul L. M. Re-placing Ethnicity: Literature in English by Canada’s Ukrainians : Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy [Електронний ресурс] / Lisa Michele Grekul. – Vancouver : The University of British Columbia, 2003. – 266 p. – Режим доступу : https // open.library.ubc.ca.

Kiriak I. Sons of the Soil / Illia Kiriak. – Winnipeg : St. Andrew’s College, 1983. – 303 p.

Kulyk Keefer J. The Green Library / Jenice Kulyk Keefer. – Toronto : Harper Collins, 1996. – 272 р.

Ledohowski L. A. Canadian Cossacks : Finding Ukraine in fifty years of Ukrainian-Canadian Literature in English: Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy / Lindy Anne Ledohowski. – Toronto : The University of Toronto, 2008. – 265 p.

Lysenko V. Yellow Boots / Vira Lysenko. – Edmonton : NeWest Press, 1992. – 355 p.

Suchacka W. Za Hranetsiu’ – ‘Beyond the Border’: Constructions of Identities in akademischen Gradeseines Doktors der Philosophie / Weronika Suchacka ; – Greifswald : der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald, 2010. – 422 p.

Thomas B. The New Historicism and the Other Old-Fashioned Topics / B. Thomas // The Sacredness of Bridges : Writing Emigrant Experience // Literary Pluralities / [ed. C. Verduyn]. – Peterborough, 1998. – P. 97–110.