ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА «ВІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ»: СИМВОЛИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ПЛОЩИНІ

В. П. Атаманчук

Анотація


У статті визначаються жанрові ознаки твору Л. Мосендза «Вічний корабель»,
простежується їхнє співвідношення із проблематикою. Окреслюється екзистенційна площина художнього твору, у якій увиразнюються образи-символи, що закодовують узагальнений смисл, спроектований на визначення сутнісних характеристик буття. Увага приділяється визначенню ролі підтексту у формуванні символічної основи художнього зображення. Досліджуються особливості функціонування символу вічного корабля у драматичній поемі Л. Мосендза. Аналізується конфлікт, який стає наслідком вибору героя драматичної поеми. Вивчаються особливості розвитку драматичної дії у творі. З’ясовуються внутрішні імпульси, що призводять до здійснення вибору; зіставляється рівень і спосіб самоусвідомлення героя до і після прийняття руйнівного рішення; визначаються істотні суперечності між уявленнями героя і реальною
дійсністю.


Ключові слова


драматична поема; образ; символ; конфлікт; дія

Повний текст:

PDF

Посилання


Астаф’єв О. Європейський вимір української повоєнної еміграційної літератури // Біблія і культура / О. Астаф’єв. – 2009. – № 11. – С. 171–177.

Гузар З. Геній юнацтва («Вічний корабель» Л. Мосендза) / З. Гузар // Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (українські письменники – націоналісти – «вісниківці»). – 2-е вид., доп. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1996. – С. 197–198.

Мосендз Л. Вічний корабель / Л. Мосендз // Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (українські письменники – націоналісти – «вісниківці»). – 2-е вид., доп. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1996. – С. 199–224.

Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи : монографія / В. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344 с.