МАНДРІВКА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МЕТАФОРА БУТТЯ В РОМАНАХ ОЛЕГА ШИНКАРЕНКА

Автор(и)

  • Ю. А. Ганошенко Запорізький державний медичний університет, Україна

Ключові слова:

мандрівка, абсурд, жанрова дифузія, кіберпанк, ідентичність, альтернативна дійсність

Анотація

Літературне конструювання ідентичності та онтології персонажа за допомогою концептосфери мандрівки (переміщення, трансгресії, міграційності, руху в часі та просторі) набуває універсального звучання у творах сучасного українського прозаїка Олега Шинкаренка (романи «Кагарлик», «Череп», «Перші українські роботи», мала проза). Жанрова та стилістична дифузність його текстів, особливості авторського моделювання альтернативної дійсності засобами абсурду й кіберпанку постійно актуалізують у свідомості реципієнта «нав’язливу метафору» мандрівки як єдиноможливої форми екзистенції невкорінених тожсамісно персонажів. Шизоїдизація онтологічних орієнтирів, десеміотизація класичних буттєвих патернів і форм самоідентифікації, гуманітарна кризовість технократичного штучного світу – неповний перелік проблематики творів О. Шинкаренка, кожна з яких набуває свого художнього втілення в процесі розгортання абсурдної, безкінечної й безцільної мандрівки.

Біографія автора

Ю. А. Ганошенко, Запорізький державний медичний університет

канд. філол наук, доцент кафедри культурології та українознавства

Посилання

Бриних М. Ще трохи, і буде Кагарлик [Електронний ресурс] / М. Бриних // ЛітАкцент. – 08.04.2014. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/04/08/shhe-trohy-i-bude-kaharlyk/#comments.

Ганошенко Ю. А. Інтелектуальність в романі vs інтелектуальний роман: до проблеми дифініціювання жанру / Ю. А. Ганошенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 265–272.

Ганошенко Ю. Густо незаселений світ. Передмова / Ю. Ганошенко // Олег Шинкаренко. Як зникнути повністю. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 3–7.

Головченко И. Эволюция жанра путешествия в мировой литературе / И. Головченко // Culture and Civilization. – 2017. – Vol. 7. – Is. 1А Literary criticism. – Р. 180–187.

Естеркіна І. Олег Шинкаренко: Читачам не потрібна правда. Саме тому романи Шкляра користуються таким успіхом. Інтерв’ю [Електронний ресурс] / І. Естеркіна // Главком. – 16.08.2018. – Режим доступу : https://glavcom.ua/specprojects/kult_front/oleg-shinkarenko-chitacham-ne-potribna-pravda-same-tomu-romani-shklyara-koristuyutsya-takim-uspihom-517480.html.

Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) / Ю. Запорожченко // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 11–18.

Косяк В. А. Путешествия. Опыт феноменологической редукции / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації. – 2014. – № 2 (10). – С. 131–140. 8. Коцарев О. Коли втілюються фантазії письменників-абсурдистів [Електронний ресурс] / О. Коцарев // День. – 27.03.2014. – Режим доступу :

http://www.day.kiev.ua/node/409517.

Левченко Г. Кібернетичний екстаз та інші фатальні стратегії у романі Олега Шинкаренка «Перші українські роботи». Післямова / Г. Левченко // Шинкаренко О. Перші українські роботи. – К. : Люта справа, 2016. – С. 206–223.

Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории / В. А. Шачкова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – Филология. Искусствоведение. – 2008. – № 3. – С. 277–281.

Шинкаренко О. Перші українські роботи / Олег Шинкаренко. – К. : Люта справа, 2016. – 224 с.

Chlaňová T. Oleh Šynkarenko (povídková tvorba a nepublikovaný román Dobrou chuť!) / T. Chlaňová // Ukrajiniste. – 2017. – № 11. – С. 33–46.

Flood A. Dystopian Ukraine novel, written on Facebook during protests, gets English translation [Електронний ресурс] / A. Flood // The Guardian. – 27.06.2016. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/books/2016/jun/27/dystopian-ukraine-novel-written-on-facebook-during-protests-gets-english-translation. 14. Serbin B. A. «A Very Funny Nightmare»: A Q&A with Oleh Shynkarenko [Електронний ресурс] / B. A. Serbin // Sampsonia Way. – 10.08.2016. – Режим доступу : http://www.sampsoniaway.org/interviews/2016/08/10/a-very-funny-nightmare-a-qa-with-oleh-shynkarenko/.

Ursulenko A. Wojna w dystopii – dystopia jako antywojna (na materiale powieści Kaharłyk Ołeha Szynkarenki) / A. Ursulenko // Slavia Occidentalis. – 2016. – T. 73/2 Literaria. – S. 95–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті