«МАНДРУЄМО СВІТОМ, ЩОБ ПРО НЬОГО РОЗПОВІДАТИ». ТОПОГРАФІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПРОЗИ АНДЖЕЯ СТАСЮКА

Автор(и)

  • В. В. Дуркалевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

Ключові слова:

місце, простір, автонарація, тожсамість, досвід, пам’ять, подорож, краєвид

Анотація

У статті зосереджено увагу на відношеннях між простором, місцем і мандрівкою, з одного боку, та автонарацією, тожсамістю і літературою – з іншого. Аналіз метанаративного дискурсу А. Стасюка показує складну структуру літературної активності як послідовного синтезу меморативних, тілесних і просторових практик. Суб’єкт цих практик переформульовує й переписує свою закорінену у пам’яті й просторі автонарацію з метою «інтенсифікації життя», «віддаляння смерті» й «панування над часом». Згідно з наратором, ідентичність є перманентною перформативною практикою, що реалізується у відкритому діалогічному просторі культури. Індивідуальна і колективна тожсамість завше вписана у відповідні просторові координати. Наративне схоплення реляцій між тожсамістю і простором відбувається шляхом відкривання-проговорення семіотично насичених і неоднорідних місць – автобіографічних, травматичних, міжпоколіннєвих – з перспективи палімпсестної постави наратора.

Біографія автора

В. В. Дуркалевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

д-р філол. наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації,

Посилання

Assmann J. Pamięć kulturowa / Jan Assmann. – Warszawa : WUW, 2015. – 361.

Cobel-Tokarska M. Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka / Marta Cobel-Tokarska // Kultura i Społeczeństwo. – 2012. – № 1. – S. 51–80.

Ewertowski T. Demitologizacja czy remitologizacja Europy Środkowej. Stasiuk i Andruchowycz na prowincji [Електронний ресурс] / Tomasz Ewertowski // Podteksty. – 2017. – № 1. – Режим доступу : http://podteksty.amu.edu.pl.

Frankowiak A. «Wszystko zaczynało się od mojej obecności». Sekretny

przekaz prozy Andrzeja Stasiuka / Anita Frankowiak // Napis. – 2011. – Seria XVIII. – S. 71–81.

Gundorova T. Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński / Tamara Gundorova // Porównania. – 2007. – № 7. – S. 71–81.

Juszczyk A. Jadąc do utopii. Mit «nie-miejsca» w literaturze środkowoeuropejskiej (Stasiuk, Andruchowycz i inni) / Andrzej Juszczyk // Wielogłos. – 2007. – № 2. – S. 49–62.

Kreiswirth M. Tell me a story: The Narrative Turn in the Humane Sciences / Martin Kreiswirth // Constructive Criticism: The Humane Science in the Age of Theory. Ed. by M. Kreiswirth and T. Carmichael. – Toronto : University of Toronto Press, 1995. – P. 61–87.

Lewandowska A. Europa Środkowa postkolonialna w prozie podróżnej Stasiuka [Електронний ресурс] / Agata Lewandowska // Podteksty. – 2017. – № 1. – Режим доступу : http://podteksty.amu.edu.pl.

Marszałek M. «Pamięć, meteorologia oraz urojenia»: środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka / Magdalena Marszałek // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. – Poznań : WNU im. Adama Mickiewicza, 2007. – S. 539–547.

Rybicka E. Geopoetyka / Elżbieta Rybicka. – Kraków : Universitas, 2014. – 474 s.

Skórczewski D. Środkowoeuropejski kompleks (Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Fado) // Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny / D. Skórczewski. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – S. 339–358.

Snochowska-Gonzales C. Od melancholii do rozpaczy. O prozie Andrzeja Stasiuka / Claudia Snochowska-Gonzales // Studia Litteraria Historica. – 2013. – № 2. – S. 298–330.

Stasiuk A. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Czarne, 2013. – 176 s.

Weretiuk O. Jurij Andruchowycz i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię / Oksana Weretiuk // Porównania. – 2011. – № 9. – S. 89–100.

Zajas K. Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz / Krzysztof Zajas // Konteksty Kultury. – 2012. – T. 8. – S. 114–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті