«НОВИЙ ОДІССЕЙ»: ДЕКОНСТРУКЦІЯ МОДЕЛІ МАНДРІВНИКА І ВОЇНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ЄРМОЛЕНКА «ЛОВЕЦЬ ОКЕАНУ: ІСТОРІЯ ОДІССЕЯ»)

Автор(и)

  • Г. С. Косарєва Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

деконструкція, метароман, тілесні мікротопоси, міфопоетика, наративна стратегія, постмодернізм

Анотація

У статті розглянуто специфіку деконструювання та деміфологізації подорожі та «вічного» образу мігранта крізь призму альтернативної історії Одіссея в жанрі роману-травелогу. З’ясовано, що подорож Одіссея відбувається не лише в географічних топосах (Ітака, Троя, острови Каліпсо та Цирцеї, царство Аїда), але й у фокусі тілесних мандрівок, актуалізованих через еротичні мікротопоси кохання, а також екзистенційних візій смерті, провини/спокути, краси, втрати/віднайдення дому-і-Себе-у-Ньому. У статті продемонстровано, що вектори сучасної «Одіссеї» окреслюються деконструкцією сюжету через наявність суттєвих відмінностей у фабульному полі (наприклад, нехтування Одіссея долею свого сина Телемаха в ім’я тілесних утіх), використанні стратегії «ненадійного наратора» та образах героїв (зокрема, Пенелопи, Навсикаї, Каліпсо, Цирцеї, Аріадни). Важливим у процесі художньої інтерпретації моделі «нового Одіссея» стає мотив колоцентричності/оберненості його подорожі як повернення та віднайдення свого дому. Стверджується, що сюжетотвірним є мотив спокути, який, як відомо, не був властивий для гомерівського Одіссея й репрезентований у постмодерністській площині.

Біографія автора

Г. С. Косарєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. філол. наук, доцент б. в. з кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодернізм. – Вид. 2-ге, випр. і допов. / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2013. – 344 с.

Єрмоленко Володимир. Ловець океану. Історія Одіссея / Володимир Єрмоленко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 216 с.

Лотман Ю. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб : Искусство-СПб, 2004. – 704 с.

Ніколайчук І. «Ловець океану» Єрмоленка: страшенно близький і неймовірно далекий Одіссей [Рецензія] / Ірина Ніколайчук. – Режим доступу :

http://archive.chytomo.com/news/lovec-okeanu-yermolenka-strashenno-blizkij-i-nejmovirno-dalekij-odissej.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2002. – 392 с.

Пугач Д. Риба спокути в сітях роману / Дарія Пугач. – Режим доступу :

http://litakcent.com/2017/05/31/riba-spokuti-v-sityah-romanu-volodimira-yermolenka/.

Семків Ростислав. Як писали класики: поради, перевірені часом / Ростислав Семків. – К. : Пабулум, 2016. – 240 с.

Топоров В. Н. Пространство / В. Н. Топоров // Мифы народов мира: энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 340–342.

Улюра Г. Дефіцит сюжетів: як читають письменники / Ганна Улюра. – Режим доступу :

https://ukr.lb.ua/culture/2017/07/04/370609_defitsit_syuzhetiv_yak_chitayut.html.

Штейнбук Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі / Штейнбук Ф. – К. : Видавничий дім Дмитра Бугаро, 2014. – 248 с.

Шульгун М. Е. Сучасна література подорожей: метажанр, типологія, імагологічний аспкет / Шульгун М. Е. – К. : Талком, 2016. – 416 с.

Booth W. The Rhetoric of Fiction / W. Booth. – Chicago : Un-ty of Chicago Press, 1983. – 572 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті