ЗА МЕЖАМИ ВЛАСНОГО ТІЛА: ПРОБЛЕМА «ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ» В ПОЕЗІЇ В. СТУСА

Н. М. Лебединцева

Анотація


Статтю присвячено дослідженню дискурсу тілесності в поетичному доробку
В. Стуса. Дискурсивний аналіз найбільш значимих для художнього світу В. Стуса соматичних маркерів дає підстави стверджувати, що саме тілесні відчуття є онтологічною передумовою процесів самоусвідомлення та переживання поетом власної присутності у світі. У ситуації постійного зовнішнього контролю (в’язниця, заслання, табір особливого режиму) загалом характерний для художнього світобачення В. Стуса екзистенційний конфлікт поглиблюється, мотиви внутрішнього розриву тілесного та духовного значно посилюються. Душа і тіло мисляться поетом як не тотожні суб’єктові, вони відмежовуються ві д «себе самого» та переміщуються (мігрують) за межі трансцендентного цілісного «Я». Як наслідок, фізичний світ, у якому перебуває митець, стає простором не-присутності. Натомість актуалізується мотив сну як спогаду-марення, який повертає сновидцю відчуття, збережені в емоційній пам’яті тіла. Цей свідомий «вихід всередину» є, по суті, способом «внутрішньої еміграції», що уможливлює існування поета в неприйнятних для цього існування умовах: за межами власного фізичного тіла, але в силовому полі тіла ментального.


Ключові слова


тіло; біль; пам’ять; «внутрішня еміграція»; відчуження

Повний текст:

PDF

Посилання


Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев [Електронний ресурс] / Филип Зимбардо. – Режим доступу : http://loveread.ec/read_book.php?id=45825&p=179.

Иванова Е. Ф. Феномен внутренней эмиграции [Електронний ресурс] / Е. Ф. Иванова // Библиотека. Век толерантности. – Выпуск 1–2. – Режим доступу : http://www.tolerance.ru/VT-1-2-fenomen.php?PrPage=VT.

Кауфман Л. С. Творчество писателей-антифашистов в Германии в годы нацизма. Проблематика. Поэтика : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» [Електронний ресурс] / Лия Соломоновна Кауфман. – Москва, 1983. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-pisatelei-antifashistov-v-germanii-v-gody-natsizma-problematika-poetika.

Литинская Д. Г. Типы современного эскапизма и феномен экзистенциального эскапизма / Д. Г. Литинская // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 308–311.

Маслов О. Ю. Новая «внутренняя эмиграция» в России начала ХХI века [Електронний ресурс] / Олег Юрьевич Маслов. – Режим доступу : http://www.polit.nnov.ru/2006/05/23/emigration/.

Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса / Марко Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас : Літературно-критичні статті. – К. : Видавництво «Час», 1997. – С. 157–174.

Поссемайер И. Память тела [Електронний ресурс] / Инесс Поссемайер // GEO. Непознанный мир: Земля. – 2013. – № 8 (185). – Режим доступу : http://www.geo.ru/nauka/pamyat-tela.

Поліщук Я. Творчість Василя Стуса в геокультурному контексті… / Ярослав Поліщук // Ucrainistica : [зб. наук. праць]. – 2011. – Вип. 9 / [ред.-впоряд.: М. Вербовий, Я. Поліщук]. – Кривий Ріг ; Краків : [б. в.]. – С. 48–59.

Стус В. Зникоме розцвітання / Василь Стус // Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – С. 356–373.

Стус В. Палімпсест : Вибране / Василь Стус. – К. : Факт, 2003. – 432 с. 11. Стус В. Палімпсести. Вірші 1971–1979 років / Василь Стус ; [упор. Н. Світлична ; вст. стаття Ю. Шевельова]. – Сучасність, 1986. – 480 с.

Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / Василь Стус ; [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – 452 с.

Стус Д. Етика Василя Стуса : [передмова] / Дмитро Стус // Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / Василь Стус ; [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – С. 3–7.

Шерех Ю. Зустрічі з Заходом / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. – У 3 т. – Т. 1. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 390–423.

Шерех Ю. Трунок і трутизна. Про «Палімпсести» Василя Стуса / Юрій Шерех // Стус В. Палімпсести. Вірші 1971–1979 років / [упор. Н. Світлична ; вст. стаття Ю. Шевельова]. – Сучасність, 1986. – С. 17–58.

Althusser L. Montesquieu. La politique et I'histoire / Louis Althusser. – Paris : Presses Universitaires de France, 1974. – 126 p.

Europe’s 1968: Voices