ЗА МЕЖАМИ ВЛАСНОГО ТІЛА: ПРОБЛЕМА «ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ» В ПОЕЗІЇ В. СТУСА

Автор(и)

  • Н. М. Лебединцева Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

тіло, біль, пам’ять, «внутрішня еміграція», відчуження

Анотація

Статтю присвячено дослідженню дискурсу тілесності в поетичному доробку
В. Стуса. Дискурсивний аналіз найбільш значимих для художнього світу В. Стуса соматичних маркерів дає підстави стверджувати, що саме тілесні відчуття є онтологічною передумовою процесів самоусвідомлення та переживання поетом власної присутності у світі. У ситуації постійного зовнішнього контролю (в’язниця, заслання, табір особливого режиму) загалом характерний для художнього світобачення В. Стуса екзистенційний конфлікт поглиблюється, мотиви внутрішнього розриву тілесного та духовного значно посилюються. Душа і тіло мисляться поетом як не тотожні суб’єктові, вони відмежовуються ві д «себе самого» та переміщуються (мігрують) за межі трансцендентного цілісного «Я». Як наслідок, фізичний світ, у якому перебуває митець, стає простором не-присутності. Натомість актуалізується мотив сну як спогаду-марення, який повертає сновидцю відчуття, збережені в емоційній пам’яті тіла. Цей свідомий «вихід всередину» є, по суті, способом «внутрішньої еміграції», що уможливлює існування поета в неприйнятних для цього існування умовах: за межами власного фізичного тіла, але в силовому полі тіла ментального.

Біографія автора

Н. М. Лебединцева, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. філол. наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев [Електронний ресурс] / Филип Зимбардо. – Режим доступу : http://loveread.ec/read_book.php?id=45825&p=179.

Иванова Е. Ф. Феномен внутренней эмиграции [Електронний ресурс] / Е. Ф. Иванова // Библиотека. Век толерантности. – Выпуск 1–2. – Режим доступу : http://www.tolerance.ru/VT-1-2-fenomen.php?PrPage=VT.

Кауфман Л. С. Творчество писателей-антифашистов в Германии в годы нацизма. Проблематика. Поэтика : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» [Електронний ресурс] / Лия Соломоновна Кауфман. – Москва, 1983. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/tvorchestvo-pisatelei-antifashistov-v-germanii-v-gody-natsizma-problematika-poetika.

Литинская Д. Г. Типы современного эскапизма и феномен экзистенциального эскапизма / Д. Г. Литинская // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 308–311.

Маслов О. Ю. Новая «внутренняя эмиграция» в России начала ХХI века [Електронний ресурс] / Олег Юрьевич Маслов. – Режим доступу : http://www.polit.nnov.ru/2006/05/23/emigration/.

Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса / Марко Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас : Літературно-критичні статті. – К. : Видавництво «Час», 1997. – С. 157–174.

Поссемайер И. Память тела [Електронний ресурс] / Инесс Поссемайер // GEO. Непознанный мир: Земля. – 2013. – № 8 (185). – Режим доступу : http://www.geo.ru/nauka/pamyat-tela.

Поліщук Я. Творчість Василя Стуса в геокультурному контексті… / Ярослав Поліщук // Ucrainistica : [зб. наук. праць]. – 2011. – Вип. 9 / [ред.-впоряд.: М. Вербовий, Я. Поліщук]. – Кривий Ріг ; Краків : [б. в.]. – С. 48–59.

Стус В. Зникоме розцвітання / Василь Стус // Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – С. 356–373.

Стус В. Палімпсест : Вибране / Василь Стус. – К. : Факт, 2003. – 432 с. 11. Стус В. Палімпсести. Вірші 1971–1979 років / Василь Стус ; [упор. Н. Світлична ; вст. стаття Ю. Шевельова]. – Сучасність, 1986. – 480 с.

Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / Василь Стус ; [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – 452 с.

Стус Д. Етика Василя Стуса : [передмова] / Дмитро Стус // Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / Василь Стус ; [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2008. – С. 3–7.

Шерех Ю. Зустрічі з Заходом / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. – У 3 т. – Т. 1. – Харків : Фоліо, 1998. – С. 390–423.

Шерех Ю. Трунок і трутизна. Про «Палімпсести» Василя Стуса / Юрій Шерех // Стус В. Палімпсести. Вірші 1971–1979 років / [упор. Н. Світлична ; вст. стаття Ю. Шевельова]. – Сучасність, 1986. – С. 17–58.

Althusser L. Montesquieu. La politique et I'histoire / Louis Althusser. – Paris : Presses Universitaires de France, 1974. – 126 p.

Europe’s 1968: Voices

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті