ТРАВМАТИЧНІ ВІЗІЇ ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ

Автор(и)

  • О. Л. Поліщук Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

травматичні візії, спогади дитинства, психологічна травма, травма втрати, розчарування

Анотація

У статті досліджено причини появи травматичних візій у творчості О. Лятуринської та їхню репрезентацію у творчому доробку письменниці. Було зосереджено увагу на вирішенні таких завдань: окреслити особисті життєві травми поетки; дослідити, як травматичні спогади дитинства та юності спроектовані в дитячих творах О. Лятуринської; проаналізувати вплив травми безґрунтянства й туги за Батьківщиною письменниці на її поетичний доробок. У висновках цієї розвідки зазначено, що все життя О. Лятуринської, яке проектується насамперед на образному рівні у її творчості, було насичене психологічними травмами, що накладались одна на одну: дитинство, що не було щасливим через батька-деспота; рання смерть матері, яка була чи не єдиною відрадою дитини; силуване заміжжя; травма втрати близьких письменниці однодумців; втрата рідної України і прийнятої Чехії, розчарування в українській еміграції.

Біографія автора

О. Л. Поліщук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. філол. наук, старший викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури

Посилання

Барагура В. Оксана Лятуринська – дійсність та ілюзія (Доповідь на відзначенні 82-им Відділом СУА 80-ліття народин поетеси) Володимир Барагура // Свобода. Український щоденник. – 1983. – № 91. – С. 2.

Біляїв В. «На неокраянім крилі…» / В. Біляїв. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 348 с.

Бойко Ю. Поезія Оксани Лятуринської / Юрій Бойко // Вибране : У 4 т. – Мюнхен : «Logos», 1971. – Т. 1. – С. 247–260.

Ільницький М. Словам – суворість і глибінь / М. Ільницький // Слово і час. – 1993. – № 2. – С. 30–39.

Іщук-Пазуняк Н. Про Оксану Лятуринську / Н. Іщук-Пазуняк // Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературо-знавства і філософії. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 263–272.

Кононенко П. Княгиня української духовності / П. Кононенко // Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х т. – К. : Рось, 1994. – Т. 2. – С. 384–389.

Лавріненко Ю. Князівна, що обходить шатра / Юрій Лавріненко // Лятуринська О. Зібрані твори. – Торонто : Видання Організації Українок Канади, 1983. – С. 717–723.

Лащенко Г. Оксана Лятуринська / Галина Лащенко // Лятуринська О. Зібрані твори. – Торонто : Видання Організації Українок Канади, 1983. – С. 765–783.

Лятуринська О. Зібрані твори / Оксана Лятуринська. – Торонто : Видання Організації Українок Канади, 1983. – 813 с.

Поліщук Я. Ритуал і поетика Оксани Лятуринської : [про національну міфологічну традицію у творчості поетеси] / Ярослав Поліщук // Українська мова та література (Шкільний світ ). – 2003. – № 10. – С. 20–26.

Чернихівський Г., Чернихівська В. Оксана Лятуринська: Життя і творчість / Г. Чернихівський, В. Чернихівська. – Кременець ; Тернопіль : Малий видавничий дім, 2002. – 289 с.

Шевельов Ю. Після «Княжої емалі» (Над купкою попелу, що обула Оксаною Лятуринською) / Юрій Шевельов // Вибрані праці : У 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство / Упоряд. І. Дзюба. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 948–985.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті