ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНУ У ПРОЗІ М. АРКАСА-ТРЕТЬОГО

В. М. Руссова

Анотація


У статті аналізується прозова спадщина Миколи Аркаса-третього. М. Аркас молод-ший у своїй «Повісті про наш степ широкодолий», яка побачила світ 1975–1978 рр. у часописі «Визвольний шлях» (Лондон), пам’ять про Україну живописав не лише в картинах свого дитинства та юності, але створив мозаїчне полотно з історії Південної Причорноморщини на тлі всієї історії України, акцентуючи народну культуру і побут, залучаючи до цих картин свої знання з природничих наук, звичаїв і міфів рідного краю. Одним із провідних мотивів всієї «Повісті про наш степ широкодолий» і зокрема ліричних відступів є ностальгія за втраченим «раєм» – рідною домівкою та неможливість при житті повернутися на батьківщину. Звернення до сучасних йому в 60–70-х роках ХХ ст. молодих українців насичені вірою в можливість повернення України до вольності, незалежності України.

Ключові слова


проза; історія України; батьківщина; степ; Миколаївщина.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркас М. М. Історія Північної Чорноморщини / Микола Аркас. – Торонто : Гомін України, 1969. – 348 с.

Аркас М. М. З родинної хроніки. Поезії. Дума про похід на половців Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича у 1985 р. / Микола Аркас ; [упорядник та автор передмови В. І. Ульяновський, загальна підготовка видання О. М. Полухіної]. – Миколаїв : [б. в.], 1993. – 94 с.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 2, 4, 6, 7–8, 9, 10, 11, 12. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1975.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–8, 9, 10, 11, 12. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1976.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 1, 2, 3, 4, 6, 7–8, 9, 10. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1977.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 2, 3, 4, 5. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1978.

Березовська Т. В. Історичний портрет роду Аркасів / Т. В. Березовська. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2006. – 216 с.

Бойченко В. П. З історії словесності Південного Прибужжя / Валерій Бойченко. – Миколаїв : ТОВ ВіД, 2005. – 98 с.

Жадько В. О. Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько ; [передмова В. Бойченка]. – К. : Департамент, 2000. – 564 с.

Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К. : Т-во «Знання», 1993. – 256 с.

Скорина Л. В. Література та літературознавство української діаспори : курс лекцій / Л. В. Скорина. – 2-е видання. – Черкаси : Брама України, 2005. – 384 с.

Ульяновський В. Микола Аркас-молодший за листами до М. Кауфмана / В. Ульяновський // Старожитності. – 1993. – Ч. 7–14. – С.

–49.

Шкварець В. П. Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність : [монографія] / В. В. Шкварець. – Миколаїв-Одеса : Тетра, 2002. – 260 с.