ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНУ У ПРОЗІ М. АРКАСА-ТРЕТЬОГО

Автор(и)

  • В. М. Руссова Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

проза, історія України, батьківщина, степ, Миколаївщина.

Анотація

У статті аналізується прозова спадщина Миколи Аркаса-третього. М. Аркас молод-ший у своїй «Повісті про наш степ широкодолий», яка побачила світ 1975–1978 рр. у часописі «Визвольний шлях» (Лондон), пам’ять про Україну живописав не лише в картинах свого дитинства та юності, але створив мозаїчне полотно з історії Південної Причорноморщини на тлі всієї історії України, акцентуючи народну культуру і побут, залучаючи до цих картин свої знання з природничих наук, звичаїв і міфів рідного краю. Одним із провідних мотивів всієї «Повісті про наш степ широкодолий» і зокрема ліричних відступів є ностальгія за втраченим «раєм» – рідною домівкою та неможливість при житті повернутися на батьківщину. Звернення до сучасних йому в 60–70-х роках ХХ ст. молодих українців насичені вірою в можливість повернення України до вольності, незалежності України.

Біографія автора

В. М. Руссова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. філол. наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури,

Посилання

Аркас М. М. Історія Північної Чорноморщини / Микола Аркас. – Торонто : Гомін України, 1969. – 348 с.

Аркас М. М. З родинної хроніки. Поезії. Дума про похід на половців Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича у 1985 р. / Микола Аркас ; [упорядник та автор передмови В. І. Ульяновський, загальна підготовка видання О. М. Полухіної]. – Миколаїв : [б. в.], 1993. – 94 с.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 2, 4, 6, 7–8, 9, 10, 11, 12. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1975.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–8, 9, 10, 11, 12. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1976.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 1, 2, 3, 4, 6, 7–8, 9, 10. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1977.

Аркас М. М. Повість про наш степ широкодолий / Микола Аркас // Визвольний шлях. Кн. 2, 3, 4, 5. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1978.

Березовська Т. В. Історичний портрет роду Аркасів / Т. В. Березовська. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2006. – 216 с.

Бойченко В. П. З історії словесності Південного Прибужжя / Валерій Бойченко. – Миколаїв : ТОВ ВіД, 2005. – 98 с.

Жадько В. О. Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько ; [передмова В. Бойченка]. – К. : Департамент, 2000. – 564 с.

Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К. : Т-во «Знання», 1993. – 256 с.

Скорина Л. В. Література та літературознавство української діаспори : курс лекцій / Л. В. Скорина. – 2-е видання. – Черкаси : Брама України, 2005. – 384 с.

Ульяновський В. Микола Аркас-молодший за листами до М. Кауфмана / В. Ульяновський // Старожитності. – 1993. – Ч. 7–14. – С.

–49.

Шкварець В. П. Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність : [монографія] / В. В. Шкварець. – Миколаїв-Одеса : Тетра, 2002. – 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті