УКРАЇНСЬКИЙ ЧИННИК ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕМІГРАЦІЙНІЙ ТВОРЧОСТІ ЯКОВА ГНІЗДОВСЬКОГО

Автор(и)

  • Т. П. Шестопалова Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

графіка, дереворізи, ідентичність, ДіПі-табори, еміграція

Анотація

У статті розглянуто питання про етапи формування українського художника, графіка, есеїста Якова Гніздовського, змушеного емігрувати з України під час Другої світової війни. Відзначено роль родини в цьому процесі, перебування в мистецькому середовищі Львова, Варшави, Загреба. Авторка вважає, що до 1945 р. світогляд митця сприймає Європу як цілісне середовище й головний чинник модерної художньої культури. Злам у його артистичній біографії відбувся внаслідок бомбардування Дрездена в кінці ІІ Світової війни, після чого Гніздовський відчув екзистенційну порожнечу й змушений був десятиліттями шукати шляхів її заповнення. Протягом міграцій художник вивів утилітарну образність «домашнього» (українського) досвіду в площину унікальних естетичних об’єктів, які забезпечили йому успіх і визнання.

Біографія автора

Т. П. Шестопалова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д-р філол. наук, професор

Посилання

Гніздовський Я. Малюнки. Графіка. Кераміка. Статті [Електронний ресурс] / Яків Гніздовський. – Нью-Йорк : Пролог, 1967. – 178 с. – Режим доступу :

http://uartlib.org/allbooks/yakiv-gnizdovskiy-malyunki-grafika-keramika-statti/.

Гніздовський Я. Пробуджена царівна [Електронний ресурс] / Яків Гніздовський. – Режим доступу : http://uartlib.org/yakiv-gnizdovskiy-probudzhena-tsarivna/.

Гніздовський Я. Український гротеск [Електронний ресурс] / Яків Гніздовський // Арка. – 1947. – № 6. – С. 6–9. – Режим доступу :

http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17449/file.pdf .

Дерев’яний І. Польська окупація Західної України в 1918–1939 роках. Як це було / Ігор Дерев’яний [Електронний ресурс] // Історична правда, 04.02.2011. – Режим доступу :

http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/3/21714/.

Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття : [антологія] / упорядкув. Р. М. Яців. – Л. : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. – Ч. 1. – 232 с.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933: поезія – проза – драма – есей / Юрій Лавріненко. – К. : Смолоскип, 2004. – 958 с.

Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) [Електронний ресурс] / Роман Лозинський. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 358 с. – Режим доступу :

http://chtyvo.org.ua/authors/Lozynskyi_Roman/Etnichnyi_sklad_naselennia_Lvova_u_konteksti_suspilnoho_rozvytku_Halychyny/.

Рубчак Б. Кам’яні баби чи Світовид? / Богдан Рубчак // Світо-Вид. – 1996. – № 2 (23). – С. 89–100.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; [пер. з нім.

В. Кам’янець]. – Л. : Літопис, 2010. – 353 с.

Сковорода Г. Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира

[Електронний ресурс] / Григорий Сковорода. – Режим доступу :

http://shchedrovitskiy.ru/PDF/Skovoroda.pdf.

Степовик Д. Яків Гніздовський: життя і творчість / Дмитро Степовик. – К. : Видавництво Олени Теліги, 2003. – 222 с. 12. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні [Електронний ресурс] / Дмитро Чижевський. – К. : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. – 230 с. – Режим доступу :

http://litopys.org.ua/chyph/chyph05.htm.

Шерех Ю. Ми і ми. Замість автобіографії. Поза книжками і з книжок. – К. : Час, 1998. – С. 21–32.

Шерех Ю. Зустрічі з Гніздовським / Юрій Шерех // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. – Т. III. – Х. : Фоліо, 1996. – С. 149–161.

Яків Гніздовський: «Життя людини – тільки недосконалий відблиск її власної мрії»: Бібліогр. покажчик [Електронний ресурс] / за ред. О. Раскіної. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 192 с. – Режим доступу :

http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2016_gnizdowsky.pdf.

Яців Р. Мистецтво Львова між двома світовими війнами [Електронний ресурс] / Роман Яців. – Режим доступу :

http://artes-almanac.in.ua/history/articles/history_02.html.

Alexander J. C. Cultural Trauma and Collective Identity / Jeffrey C. Alexander. – Los Angeles : University of California, 2004. – 326 p.

Alexander J. C. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology / Jeffrey C. Alexander. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 296 p.

Bauman Zygmunt: From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity [Електронний ресурс] / Zygmunt Bauman // Questions of Cultural Identity / Hall, Stuart and Gay, Hall (eds.). – London : Sage, 2010, Р. 19–36. – Режим доступу :

http://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Bauman_From_Pilgrim_to_Tourist.pdf.

Hnizdovsky Gallery™. Hnizdovsky Collections, Exhibitions, Awards [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://hnizdovsky.gallery/pages/hnizdovsky-exhibitions-awards.

Jacques Hnizdovsky. Woodcuts and Etchings [Електронний ресурс] / Tahir, Abe. M. (ed.). – Gretna : Pelican, 1987. – Режим доступу :

http://uartlib.org/allbooks/tahir-abe-m-jr-jacques-hnizdovsky-woodcuts-and-etchings/.

Said E. W. Intellectual Exile: Expatriates and Marginals [Електронний ресурс] / Edward W. Said // Grand Street, No. 47. – 1993. – P. 112–124. – Режим доступу :

https://postcolonialseminar.files.wordpress.com/2013/05/article-said.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02

Номер

Розділ

Статті