Активний канон сучасної літератури для дітей та юнацтва: Захід та Схід

Уляна Святославівна Баран (Гнідець)

Анотація


Розвиток глобальної культури з переплетенням різних світових економічних систем, який супроводжується та обслуговується новими медіями та іншими сучасними комунікативними й інформаційними технологіями, розвал політичних кордонів, зростаюча добровільна мобільність індивідуумів, а також переселення народів, спричинені війною, бідністю або ж політичними репресіями, відкриває дедалі ширший простір мультикуль-турального комунікування.
Разом із тим, це породжує не лише конфлікти, але й зародження нових культурних ідентичностей у кожній окремій нації, переплетення яких і реалізує сучасний канон дитячої літератури. Різноманіття тем, кількісне та якісне «дорослішання» дитячої літератури сьогодні потребує, відповідно, певної ілюстрації та порівняння канонічних процесів у розвитку літератури для дітей та юнацтва в Україні та Німеччині. Їх співставлення та аналіз сьогодні особливо на часі, оскільки на часі й сам дискурс навколо канону взагалі та канону в дитячій літературі зокрема.

Ключові слова


література для дітей та юнацтва; сучасний канон дитячої літератури; зміна культурних ідентичностей

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутенко И. Книга для детей: общественные потребности и их удовлетворение / И. Бутенко // Книга : исслед. и материалы. – 1990. – № 60. – С. 26.

Воробець Т. Художня своєрідність трилогії Всеволода Нестайка «Теореодори з Васюківки» / Т. Воробець // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 2. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 71.

Купріян О. Міжнародний каталог «Білі круки» [Електронний ресурс] / О. Купріян // Простір української дитячої книги. – Режим доступу : http://www.barabooka.com.ua/mizhnarodnij-katalog-bili-kruki.

Мовчан Р. Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 14.

Муляр Ю. Білі плями історії [Електронний ресурс] / Ю. Муляр. – Режим доступу : http://bilaplyama.blogspot.de/2011/07/1937-270730-1939-365839.html.

Огар Е. Суб’єкти формування репертуару / Е. Огар // Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : [монографія]. – Львів : Світ, 2012. – С. 205.

Nikolajeva M. Growing up. The dilemma of children’s literature / M. Nikolajeva // Childrens literature as communication: the ChiLPA Project / [edited by Roger D. Sell]. – Volume 2. – Amsterdam ; Philadelphia, 2002. – P. 112.

O’Sullivan E. Kinderliterarische Komparatistik / Emer O’Sullivan. – Heidelberg : Winter, 2000. – 549 S.

O’Sullivan E. Statusrelevante Funktionen von Kinderliteratur / Emer O’Sullivan // O’Sullivan Emer: Kinderliterarische Komparatistik. – Heidelberg : Winter, 2000. – S. 152–159.

Poppe Grit. Weggesperrt / Grit Poppe. – Hamburg : Cecilie Dressler Verlag GmnH, 2009. – 323 S.

Wiebe K. Überblicksstudie über die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur in Polen, Russland, Slowenien, Tschechien, der Ukraine, Ungarn [Електронний ресурс] / K. Wiebe – Режим доступу : http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/Studie_Kinder_Jugendliteratur_MOE.pdf.