Чарівний світ у казках В. Королева-Старого «Хуха-Моховинка» та Туве Янсон «Капелюх чарівника»

Світлана Дмитрівна Васюта

Анотація


У статті проаналізовано елементи чарівних казок у текстах українського письменника В. Королева-Старого та фінської казкарки Туве Янсон, розглянуто спільне та відмінне в синтезі фольклорної традиції та письменницького стилю: осмислено окремі спільні складові поетики літературної та фольклорної казки, визначено доцільні методи, прийоми, форми роботи у процесі компаративного аналізу текстів.

Ключові слова


чарівна казка; фантастичні та міфологічні образи; казкова поетика; компаративний підхід; методи; прийоми; форми роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Анатольева Е. А. Тайны литературной сказки / Е. Анатольева. – М. : Прест, 1998. – 226 с.

Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка / Л. Брауде. – М. : Наука, 1979. – 208 с.

Волошина Н. В. Українська література : [підручник для 5 кл.] / Н. В. Волошина. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 188 с.

Волощук Є. В. Світова література : [підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Є. В. Волощук. – К. : Генеза, 2013. – 256 с.

Галич О. Теорія літератури : [підручник / за наук. ред. Олександра Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Градовський А. В. Теоретико-методичні засади порівняльного вивчення шкільного курсу літератури. Наукові основи методики літератури : [навчально-методичний посібник / за редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н. Й. Волошиної] / А. В. Градовський . – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

Коваленко Л. Т. Українська література : [підр. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / Л. Т. Коваленко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 228 с.

Лесин В. М. Словник літературознавчих термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. – К. : Радянська школа, 1971. – 486 с.

Лісовський А. Взаємозв’язок у викладанні двох літератур і проблеми шкільної літературної освіти / Антон Лісовський // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 3. – С. 27–29.

Літературний компонент держстандарту: компаративна лінія // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 2–5.

Літературознавчий словник / [Р. Т. Громяк, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1977. – 752 с.

Мелетинский Е. Ф. Поэтика мифа / Е. Ф. Мелетинский. – М. : Восточная литература, РАН, 2000 – 407 с.

Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка ХХ века: История, классификация, поэтика : дис. … д-ра філол. наук / Л. Овчинникова. – М., 2001. – 387 с.

Паламарчук Л. Туве Янсон. «Комета прилітає», «Капелюх чарівника», «Зима-чарівниця (за вибором) // Світова література. Уроки за новою програмою. 5 клас / [упоряд. Н. Жданова]. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 112 с.

Погребенник Ф. Не така вже й страшна нечиста сила // Королів – Старий В. К. нечиста сила : [Казки : Для мол. та сер. шк. віку / упоряд. та передм. Ф. П. Погребеннка]. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1992. – 172 с.

Франко І. Коли ще звірі говорили. Передмова / І. Франко // Франко І. Зібр. творів у 50 т. – Т. 20. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 74–172.

Яременко Л. Туве Янссон. «Комета прилітає» Чарівність художнього світу // Лариса Яременко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 1. – С. 60–62.