Інтермедіальна взаємодія дитячої літератури й анімації: «Мандрівний замок Хаула» Д. В. Джонс і Г. Міядзакі

Богдана Анатоліївна Салюк

Анотація


У статті досліджується інтермедіальна взаємодія дитячої літератури й анімації на прикладі компаративного аналізу повісті Д.В. Джонс «Мандрівний Замок Хаула» та її екранізації режисером Г. Міядзакі.

Ключові слова


анімація; аніме; екранізація; повість

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Асенин С. В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. В. Асенин. – М. : Искусство, 1974. – 288 с.

Гнідець У. «Сучасна» література для дітей та юнацтва як інтегрована субсистема загальнонаціонального процесу / У. Гнідець // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 46–51.

Джонс Д.В. Мандрівний замок Хаула : [повість] / Д. В. Джонс ; [пер. з англ. А. Поритко]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2008. – 350 с.

Иванов Б. Введение в японскую анимацию [Електронний ресурс] / Б. Иванов. – Режим доступу :

http://modernlib.ru/books/ivanov_boris_ scherbatih_yuriy/vvedenie_v_yaponskuyu_animaciyu/read_1.

Колесник О. Чи повинна анімація бути смішною? / О. Колесник // Δόξα / Докса : [зб. наук. праць з філософії та філології]. – Вип. 13. Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. – С. 240–247.

Левко У. Е. Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації художнього твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / У. Е. Левко. – Тернопіль, 2010. – 23 с.

Норштейн Ю. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации / Ю. Норштейн. – М. : ВГИК, «Искусство кино», 2005. – 254 с.

O’Sullivan E. Comparative children’s literature / E. O’Sullivan // International Companion Encyclopedia of Children’s Literature / [edited by P. Hunt]. – Second Edition. – Volume I. – London and New York : Routledge. Taylor & Francis Group, 2004. – P. 191–202.