Симбіоз науковості тексту й філософічності ілюстрацій у казці Януша Вишневського «Марцелінка. У пошуках найважливішого»

Соломія Едуардівна Ушневич

Анотація


Статтю присвячено аналізу казки сучасного польського письменника: розглянуто світоглядно-наукові основи художнього мислення Януша Вишневського; досліджено симбіоз авторської поетики та художньої ілюстрації у творі для дітей.

Ключові слова


літературна казка; ілюстрація; міфологічність; науковість; філософічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Білан О. Вплив ілюстрацій на розвиток зв’язного мовлення дітей / Олександра Білан // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : [Зб. наук. пр.]. – Вип. 9. – Одеса, 2001. – С. 78–84.

Вишневський Я. Л. Марцелінка. У пошуках Найважливішого. Казка трошки наукова / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. О. Кравець, іл. Марцін Півоварскі]. – К. : Махаон Україна, 2013. – 96 с.

Вовчок Г. М. Виховна функція ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Г. Вовчок // Сучасність, наука, час (18-20.11.13), Мистецтво : [Підсумки наукової конференції, м. Київ]. – Режим доступу : int-konf.org›konf112013/569-vovchok-g-m…knigi.html.

Гарачковська О. Жанр казки в дослідницькому дискурсі / Оксана Гарачковська // Київська старовина. – 2007. – № 6. – С. 129–137.

Графічні техніки в ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poglyad.com/blog-21/post-187.

Цалапова О. Таксономія української літературної казки доби модернізму (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Оксана Цалапова // Актуал. проблеми слов’ян. філол. : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – Донецьк, 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 325–333.