П’єса Я. Верещака та О. Вратарьова «Чарівна сопілка (Зелена гора)»: творення етнокультурного коду на основі традиційного казкового сюжету

Людмила Олександрівна Бондар

Анотація


У статті аналізується авторський казковий текст, представлений у драма-тургічному жанрі, з метою виявлення впливів матриці класичної чарівної казки. В роботі досліджується архітектоніка твору, яка характеризується кільцевою структурою, що формує додаткову гру смислів за допомогою прийому «тексту в тексті». Розгля-дається образна система твору в контексті творення видовищно-наративної моделі сюжету.

Ключові слова


скоморох; гра; казка; театралізація; хронотоп; «текст у тексті»; архітектоніка; ініціація; дискурс; конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева И. М. Театральность в культуре : [монографія] / И. М. Андреева. – Ростов-на-Дону : Южно-Российский гуманитарный институт, 2002. – 188 с.

Верещак Я. Чарівна сопілка (Зелена гора). Скомороша гра [Електронний ресурс] / Я. Верещак, О. Вратарьова. – Режим доступу : http://www.kurbas.org.ua/dramlab/vereschak/zelena.pdf.

Лисюк Н. А. Міфологічний хронотоп: Матеріали до курсів «Міфологія», «Міфологія слов’янська і світова» : [навчальне видання] / Н. А. Лисюк. – К. : Український фітосоціологічний центр, 2006. – 200 с.

Мелетинский Е. Женитьба в волшебной сказке (ее функция и место в сюжетной структуре) / Е. Мелетинский // Избранные статьи. Воспоминания [oтв. ред Е. С. Ноник]. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – C. 305–317.

Мелетинский Е. М. Структура волшебной сказки [Електронний ресурс] / Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик, Д. М. Сегал. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Literat/melet7/01.php.

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп // Собрание трудов / [составление, научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова]. – М. : Издательство «Лабіринт», 1998. – 512 с.

Тлумачний словник української мови. 20000 слів і словосполучень / [укл. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник]. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 608 с.

Толкин Д. О волшебных сказках [Електронний ресурс] / Д. Толкин. – М. : Изд. «Московский хоббит», 1988. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Tolkin_Skazki.php.

Юнг К. Феноменология духа в сказках [Електронний ресурс] / К. Юнг. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/ fen_duh.php.