Вплив дитячої літератури на формування ґендерної ідентичності підлітка (на матеріалі творів Б. Космовської «Буба» та Й. Яґелло «Кава з кардамоном»)

Олеся Володимирівна Дибовська

Анотація


У роботі розглянуто проблему відображення ґендерних стереотипів у підлітковій літературі. З’ясовано зміст поняття «фемінність» та «маскулінність». Виокремлено групи стереотипів та їх негативні ефекти. Проаналізовано проблему статево-рольової соціалізації, пошуку себе у підлітковій літературі на матеріалі творів Б. Космовської «Буба» та Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Представлено результати дослідження щодо визначення характеристики ґендерних рис в уявлені сучасних підлітків.

Ключові слова


ґендер; ґендерні стереотипи; фемінність і маскулінність; підліткова література

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Основи теорії гендеру : навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. Агєєва, Л. Кобилянська, М. Скорик. – К. : «К. І. С.», 2004. – 536 с. – Режим доступу : www.ukraine2015.org.ua/img/library/o_t_gendera_maket.pdf.

Берн Ш. Гендерная психология [Електронний ресурс] / Ш. Берн. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2001. – Режим доступу : http://www.koob.ru/books/the_social_psychology_of_gender.

Бутурлим Т. Художній текст як засіб формування ґендерної культури старшокласників / Т. Бутурлим // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії». – К., 2011. – С. 313–317.

Вілкова О. Ю. Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів / О. Ю. Вілкова // Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – C. 28–33.

Говорун Т. Стать та сексуальність: психологічний ракурс : [навчальний посібник] / Т. Говорун, О. Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 1999. – 384 с.

Говорун Т. В. Гендерна психологія / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 308 с.

Гудінова І. Л. Проблема розуміння тексту у психологічній герменевтиці / Л. І. Гудінова // Нові технології навчання : [наук.-метод. зб. / кол. авт.]. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 52. – С. 34–40.

Деркачова О. 230 гр радості [Електронний ресурс] / О. Деркачова. – Буквоїд, 2013. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/04/11/081024.html.

Космовська Б. Буба : [роман] / Б. Космовська ; [пер. з пол. Божени Антоняк]. – Львів : Урбіно, 2011. – 240 с.

Мозгова Л. Взаємозв’язок шкільного літературознавства і ґендерної психології / Л. Мозгова // Дивослово. – 2007. – №7. – С. 5–8.

Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ / В. В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.

Словарь гендерных терминов / [под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты»]. – М. : информация XXI век, 2002. – 256 с.

Шпанер Л. Образ жінки у телерекламі: погляд психолога [Електронний ресурс] / Л. Шпанер // Український жіночий рух : здобутки і проблеми. – 2002. – Вип. 1. – С. 152–161. – Режим доступу : www.mediakrytyka.info/?view=77.

Яґелло Й. Кава з кардамоном : [роман] / Й. Яґелло ; [пер. з пол. Б. Антоняк]. – Львів : Урбіно, 2013. – 240 с.

Bem S. Sex role adaptability – one consequence of psychological androgyny [Електронний ресурс] / S. Bem // J. of Pers. and Soc. Psychol. – 1975. – № 31. – P. 634–643. – Режим доступу : http://psych.cornell.edu/sites/default/files/Sex%20role%20adaptability.pdf.

Khassanova G. Women in Democratic Institutions in Kazakhstan [Електронний ресурс] / G. Khassanova. – Режим доступу : http://www.policy.hu/khassanova/index.html.