Пенталогія Марини Павленко: жанрово-стильові особливості

Лілія Миколаївна Овдійчук

Анотація


У статті проаналізовано пенталогію Марини Павленко «Русалонька із 7-В…» з точки зору жанрово-стильових особливостей. На основі схеми класичної (частково, когнітивної) жанрології зроблено спробу визначити рід, вид, жанр, піджанр творів Марини Павленко, виявити модифікації та асиміляції жанру роману на прикладі частин романного серіалу. Досліджено характерні ознаки індивідуального стилю у виборі тематики, проблем, в особливостях композиції, побудови сюжету, викладу, зображення персонажів, мовному оформленні.

Ключові слова


модифікація і асиміляція жанру; метажанр; романний серіал; фентезі; індивідуальний стиль; манера письма

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія та поетика : [монографія] / Т. В. Бовсунівська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 180 с.

Великий тлумачний словник української мови / [упорядник В. П. Ковальова]. – Харків : Фоліо, 2005. – 767 с.

Галич О. А. Вступ до літературознавства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Галич. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 288 с.

Гищук І. Коктейль «Русалонька» [Електронний ресурс] / І. Грищук – Режим доступу : http://www.barabooka.com.ua/koktejl-rusalon-ka.

Гончар Ю. Сім Русалок Марини Павленко [Електронний ресурс] / Ю. Гончар. – Режим доступу : http://litakcent.com/2010/11/16/sim-rusalok-vid-maryny-pavlenko.

Качак Т. З життя однієї Русалоньки: історія перша [Електронний ресурс] / Т. Качак. – Режим доступу : http://www.barabooka.com.ua/tetyana-kach.

Кожинов В. Жанр / В. Кожинов // Краткая литературная энциклопедия. В 9-ти томах. – М. : Советская энциклопедия. – Т. 2. – С. 914–917.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. Копистянська. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.

Літературознавча енциклопедія. У 2 томах / [Автор-укладач Ковалів Ю. І.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.

Нудельман Р. И. Фантастика / Р. И. Нудельман // Краткая литературная энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1972. – Т. 7. – С. 894–895.

Павленко Марина: «Пишу, як для себе». Інтерв’ю. П’ятниця, 09 листопада 2012, 16:14. Спілкувалась Софія КРИМОВСЬКА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://04744.info/personaliji-umani/item/1722-maryna-pavlenko-pyshu-yak-dlya-sebe.

Павленко М. Русалонька із 7-В та Загублений у часі / М. Павленко. – Вінниця : Теза, 2011. – 215 с.

Павленко М. Русалонька із 7-В проти Русалоньки із Білокрилівського лісу / М. Павленко. – Вінниця : Теза, 2011. – 284 с.

Павленко М. Русалонька із 7-В у тенетах лабіринту / М. Павленко. – Вінниця : Теза, 2011. – 278 с.

Палиевский П. В. Постановка проблемы стиля / П. В. Палиевский // Теория литературы. – Т. 3. Стиль. Произведение. Литературное развитие. – М. : Наука, 1965. – С. 7–33.

Сакулин П. Н. Теория литературных стилей / П. Н. Сакулин. – М. : Мир, 1927. – 74 с.

Сучасна література для дітей: огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5828.

Тодоров Ц. Поняття літератури та інше есе / Ц. Тодоров ; [переклад з франц. Є. Малічева]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 162 с.

Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 клас [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088.