Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти

Олеся Алімівна Слижук, Марина Анатоліївна Гребенюк

Анотація


У статті розглядаються твори сучасної української письменниці Галини Малик для дітей, які введені до шкільної програми 5 класу для обов’язкового вивчення. Автори зосереджують увагу на формуванні літературної компетенції учнів та залученні їх до читання художніх творів.

Ключові слова


контекст; дитяча література; літературна компетенція; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Галина Малик: поетеса, прозаїк, драматург, перекладач : біобібліогр. довідка // Сучасні письменники України : біобібліогр. довідник / [упоряд. А. Гай ; уточн. і доповн.]. – Біла Церква, 2012. – С. 128.

Гнідець У. С. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва у світлі наукової критики / У. С. Гнідець // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 25–35.

Дитяча література: особливості повісті-казки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://knig.org.ua/dytyacha-literatura-osoblyvosti-povisti-kazky.html.

Круль Л. М. Дитяча література : [методичні рекомендації до практичних занять] / Л. М. Круль, Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ, 2011. – 40 с.

Малик Г. М. Злочинці з паралельного світу : повість [для серед. шк. віку] / Г. М. Малик. – Вінниця : Теза, 2008. – 220 с.

Малик Г. М. Злочинці з паралельного світу-2 : фантастична повість [для дітей серед. шк. віку] / Г. М. Малик ; [худож. С. Храпов]. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.

Малик Г. М. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії : повість-казка [для дошк. та мол. шк. віку] / Г. Малик. – К. : Веселка, 1990. – 94 с.

Малик Г. Принцеса Мішель і король Грифаїни: казкова історія / Г. Малик // Барвінок. – 2008. – № 11. – С. 20–23.

Українська література для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин. Програма [Електронний ресурс] / Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088.

Твердохліб Г. Ранкова кава з Галиною Малик [Електронний ресурс] / Г. Твердохліб. – Режим доступу : http://zaholovok.com.ua/rankova-kava-z-galinoyu-malik.

Троценко С. В. Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» : [урок-подорож, 5 клас] / С. В. Троценко // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2013. – № 15. – С. 24–28.

Чухно З. Методика аналізу художнього твору [Електронний ресурс] / З. Чухно. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-15b874b8dd4e0.

Шеретько Ю. Галина Малик: «У дитячій літературі немає заборонених тем» : [інтерв’ю] / Ю. Шеретько // Друг читача. – 2006. – № 1, січень. – С. 3–4.