Тарас Шевченко в поетичній рецепції українських митців

Автор(и)

  • Альона Миколаївна Манько ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Ukraine

Ключові слова:

інтерпретація, Кобзар, феномен, художній образ

Анотація

У статті розглядається проблема інтерпретації образу Т. Шевченка в поетичних творах українських митців. Автор акцентує увагу на особливостях художнього бачення народного генія, спільних рисах між творцями ліричного героя та самим створеним образом, вказує на основні особливості передачі поетичного слова.

Біографія автора

Альона Миколаївна Манько, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

студентка ІІІ курсу спеціальності «українська мова і література; мова і література (англійська)»

Посилання

Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посібник / [автори-упорядники О. І. Руденко, Н. Б. Петренко]. – К. : Либідь. 1988. – 272 с. 2. Воспоминания о Тарасе Шевченко / [составл. и примеч. В. С. Бородина и Н. Н. Павлюка ; предисл. В. Е. Шубаровского]. – К. : Днипро, 1988. – 606 с.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 720 с.

Маланюк Є. Поезії / Євген Маланюк ; [упоряд., вступ. ст. і прим. М. Я. Неврлого]. – К. : Укр. письменник, 1992. – 318 с.

Неживий О. Освячені Шевченковим ім’ям / О. Неживий. – Луганськ : Світлиця, 1998. – 102 с.

Спогади про Тараса Шевченка / [упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка ; передм. В. Є. Шубравського]. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с.

Пахаренко В. Шкільне шевченкознавство : [навч. посібник] / В. Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 256 с.

Храплива Л. Вірші про Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Леся Храплива // Петрик. – Режим доступу : http://petryk.com.ua/леся-храплива-вірші-про-шевченка.html.

Шевченко Т. Г. Кобзар / [вступ. ст. О. Гончара. Приміт. Л. Кодацької]. – К. : Дніпро, 1985. – 640 с. – (Вершини світового письменства, том 50).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ