Речитативна форма голосіння за Тарасом Шевченком: поетика фольклорного жанру

Автор(и)

  • Віталій Петрович Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine

Ключові слова:

Шевченко, голосіння, речитативний ритм, поетика, фольклорний жанр, плакальниця

Анотація

Упродовж ХХ століття проблема голосіння в українському літературознавстві не здобулася бодай на окреме комплексне дисертаційне дослідження, тому в запропонованій статті зроблено спробу вивчити поетику речитативної форми плачу за Тарасом Шевченком. Доведено, що автентичне голосіння, як і плач, записаний з народних уст, атрибутує високий рівень поетичного мислення українського народу на побутовому рівні і залишається для наступних поколінь першоджерельним матеріалом до пізнання народної культури, першооснови національної духовної самобутності українців.

Біографія автора

Віталій Петрович Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури

Посилання

Українська народна поетична творчість : У 2 кн. – К. : Радянська школа, 1958. – Кн. 1. – С. 301–312.

Українська народна поетична творчість / [за ред. М. Рильського]. – К. : Радянська школа, 1965. – 231 с.; Українська народна поетична творчість. Хрестоматія / [упоряд. Ф. М. Поліщук]. – Вид. 2-ге доп. – К. : Радянська школа, 1968. – 559 с.; Грицай М. С. Українська народнопоетична творчість / М. С. Грицай, Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1983. – 358 с.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : [навчальний посібник] / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – К. : Знання-Прес, 2006. – 591 c.

Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу. – Том перший, вид. друге / [упор. С. М. Шаховський]. – К. – Х. : Радянська школа, 1947. – 248 с.

Исторический вестник. – 1896. – Кн. 4. – С. 56–58; див. також: Русская мысль. – 1914. – кн. 7. – С. 108; Основа. – 1861. – Кн. III. – С. 5–18; Пискунов Ф. М. Шевченко, его жизнь и сочинения. Сборник материалов для полной биографии Т. Г. Шевченка / [Составил Ф. М. Пискунов]. – К., 1877. – 230 с.

Похорон Шевченка в Петербурзі й перевезення його праху на Україну / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/shevchenko/litop07.

Киевская старина. – 1898. – Кн. 2. – С. 170–175; див. також: Життя і твори Тараса Шевченка : (Звід матеріалів до його біографії) : [літер.-художн. вид.] / М. К. Чалий ; [пер. з рос., післямова та комент. В. Смілянської ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Веселка, 2011. – 264 с.

Свєнціцький І. Передмова / І. Свєнціцький // Етнографічний збірник. – Т. 31–32. – Львів : НТШ, 1912.– 428 с.

Чабаненко В. А. Асоціація як універсальний чинник мовного розвитку / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 132–137.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993. – 248 с.

Татарин А. Як ховали Тараса Шевченка (із народних переказів, легенд, бувальщин, прислів’їв та приказок) / Анатолій Татарин // Чернеча гора. – № 2 (22). – 2004. – С. 2; Татарин А. Як ховали Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Анатолій Татарин. – Режим доступу : http://www.kanevala.narod.ru/history3.htm.

Шутак О. Дослідження українських похоронних голосінь у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького / Олеся Шутак // Фольклористичні зошити : Зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – Вип. 11. – С. 123–142.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ