Рецепція творчості Шевченка в контексті дискурсу української ідентичності у літературознавчих статтях Віктора Петрова

Автор(и)

  • Ганна Вікторівна Свєтлова КЗ «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18», Ukraine

Ключові слова:

українська ідентичність, модернізм, європеїзація, літературний канон

Анотація

У статті простежено генетику проблеми української ідентичності і зумовленої нею рецепції творчості Шевченка. На прикладі літературознавих статей В. Петрова «Проблеми великої літератури», «Естетична доктрина Шевченка» окреслено систему психологічних і світоглядних координат ученого-письменника, що здатна започаткувати новий етап рецепції Шевченка і сприяти усвідомленню української ідентичності.

Біографія автора

Ганна Вікторівна Свєтлова, КЗ «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18»

учитель української мови і літератури

Посилання

Агеєва В. Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича : [монографія] / В. Агеєва. – К. : Факт, 2006. – 432 с.

Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Гарольд Блум ; [пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с.

Веретейченко І. Поняття європеїзму у трактуванні Соломії Павличко [Електронний ресурс] / І. Веретейченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/naukma/Fil/2009_98/04_veretejchenko_va.pdf.

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискурси про ідентичність [Електронний ресурс] / О. Гнатюк. – Режим доступу : http://www.ehu.lt/files/periodicals/CrossRoad_1-2_2005.pdf.

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії [Електронний ресурс] / Т. Гундорова. – Режим доступу : http://litakcent.com/2008/11/10/ro-knyzhku-tamary-hundorovoji-kitch-i-literatura/">ЛітАкцент.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: есеї : [монографія] / Т. Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с.

Забужко О. Хроніки від Фортінбраса [Електронний ресурс] / О. Забужко. – Режим доступу : http://exlibris.org.ua/zabuzko/r04.html.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу [Електронний ресурс] / О. Забужко. – Режим доступу :

http://royallib.ru/read/zabugko_oksana/shevchenkv_mf_ukrani_sproba_flosofskogo_analzu.html#20480.

Зібрання творів про Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pyatka.in.ua/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=102&dir=DESC&order=name&Itemid=151&limit=10&limitstart=20.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко // Теорія літератури / [передмова М. Зубрицької]. – К. : Основи, 2002. – 679 с.

Петров В. Естетична доктрина Шевченка. До поставлення проблеми [Електронний ресурс] / В. Петров. – Режим доступу : http://historians.in.ua/index.php/statti/93-viktor-petrov-estetychna-doktryna-shevchenka-do-postavlennia-problemy.

Петров В. Проблеми великої літератури [Електронний ресурс] / В. Петров. – Режим доступу : http://historians.in.ua/index.php/statti/750-viktor-ber-petrov-problemy-velykoi-literatury.

Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції / Ю. Шерех // Не для дітей. Літературно-критичні статті й есеї. – Нью-Йорк : Пролог, 1964. – 415 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ