Епізод смерті як елемент сюжету в романтичних баладах Т. Шевченка

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Сушкевич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine

Ключові слова:

епізод смерті, романтична балада, сюжет, елементи сюжету

Анотація

У статті обґрунтовується місце та функції епізоду смерті в сюжеті романтичних балад Т. Шевченка. На текстах «Причииної», «Тополі», «Коло гаю в чистім полі…», «Утопленої» та «Лілеї» аналізується зумовленість епізоду загибелі персонажів генологічними особливостями романтичної балади і новаторством Т. Шевченка у формі цього жанру.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Сушкевич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства

Посилання

Альварт Є. Тарас Шевченко у культурі пам’яті та політиці історії сучасної України [Електронний ресурс] / Є. Альварт. – Режим доступу : http://historians.in.ua/index.php/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/240-yenni-alvart-taras-shevchenko-u-kulturi-pamiati-ta-politytsi-istorii-suchasnoi-ukrainy.

Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості поета / Г. Грабович ; [пер. з англ. С. Павличко]. – К. : Рад. письменник, 1991. – 212 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Факт, 2009. – 148 с.

Качуровський І. Про деякі перегуки Шевченка зі світовим письменством / І. Качуровський // Качуровський І. Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 33–46.

Матвіїшин В. Європейське мистецтво у творчій рецепції Тараса Шевченка / В. Матвіїшин // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – С. 22–36.

Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 94–107.

Петрухіна Л. Діалектика ероса і танатоса у слов’янській романтичній баладі / Л. Петрухіна // Проблеми слов’янознавства ; [голов. ред. В. Чорній]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 54. – С. 137–147.

Смілянська В. Композиція ліро-епічних творів Шевченка / В. Смілянська // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 33–38.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 613 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ