Ґендерні ролі в українській літературі для дітей: традиційне та нове в соціалізації дівчинки

Автор(и)

  • Тамара Степанівна Бакіна Киівський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

українська література для дітей, ґендер, ґендерні ролі, ґендерна ідентичність

Анотація

У статті на основі художніх текстів української класичної, радянської та пострадянської літератури для дітей, персонажем та адресатом якої була дівчинка, досліджуються складові культурного образу жінки, набір очікуваних зразків поведінки, їх змінність та залежність від історичного контексту, системи, в якій формується суб’єкт.

Біографія автора

Тамара Степанівна Бакіна, Киівський національний лінгвістичний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоріі та історії світової літератури

Посилання

Батлер Д. Гендерное регулирование [Електронний ресурс] / Джудит Батлер ; [перевод с англ. Андрея Захарова]. – Режим доступу : http://nlobook.ru.

Близнець В. Женя і Синько : [повість] / Віктор Близнець. – К. : Молодь, 1974. – 191с.

Геннеп А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп ; [пер. и прим И. С. Анофриева]. – М. : Восточная литература, 2002. – 198 с.

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – К. : Либідь, 2006. – 256 с.

Заглада Н. Побут селянської дитини / Н. Заглада // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження : у 5 т. – Т. 1 : Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 2008. – С. 214–396.

Іваненко О. Сандалики, повна скорість! / Оксана Іваненко // Іваненко О. Три бажання : Казки, оповідання : [для серед. шк. віку]. – К. : Веселка, 1986. – С. 21–40.

Іванюк С. Історія прекрасної заложниці (Казка у 20-30-ті роки) / Сергій Іванюк // Література. Діти. Час. – Вип. 4. – К. : Веселка, 1989. – С. 40–51.

Іванюк С. Адресат – майбутнє. Герой і концепція адресата української радянської прози для дітей (1917-1941) / Сергій Іванюк // АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1990. – 128 с.

Кизилова В. «Повість для дівчаток» у літературі для дітей та юнацтва II половини ХХ – поч. ХХI століття: специфіка моделювання образів / В. Кизилова // СіЧ. – 2013. – № 5 (629). – С. 70–76.

Кісь О. Дівчинка: основи гендерної програми / Оксана Кісь // Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.). – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.

Коцюбинський М. Маленький грішник : [оповідання] / Михайло Коцюбинський // Коцюбинський М. Подарунок на іменини : Оповідання, новели, повісті : [для серед. та ст. шк. віку]. – К. : Веселка, 1990. – С. 16–22.

Коцюбинський М. Харитя : [оповідання] / Михайло Коцюбинський // Коцюбинський М. Подарунок на іменини : Оповідання, новели, повісті : [для серед. та ст. шк. віку]. – К. : Веселка, 1990. – С. 4–9.

Роздобудько І. Пригоди на острові Клаварен : [повість для дітей мол. та серед. шк. віку] / Ірен Роздобудько. – К. : Грані-Т, 2011. – 116 с.

Словарь гендерных терминов / [под ред. А. А. Денисовой]. – М. : Информация XXI век, 2002. – 256 с.

Щербак І. Обрядові форми статевої ідентифікації дітей / Н. Щербак // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження : у 5 т. – Т. 1 : Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 2008. – С. 214–396.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ Й ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА