Особливості подій у творах про дітей в українській малій прозі к. ХІХ – поч. ХХ ст.

Автор(и)

  • Марина Германівна Демчишина Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Ukraine

Ключові слова:

подія, сюжетна подія, сюжет, подія-жест, подія-вчинок, подія-символ, новела, малі жанри української прози

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей категорії «подія» в творах про дітей у малих жанрах української прози к. ХІХ – п. ХХ ст. З’ясовано специфіку функціонування «події» та її місце в складі сюжету. Визначено окремі різновиди подій на основі аналізу творів М. Яцкова, Дніпрової Чайки, С. Яричевського, О. Плюща, М. Дерлиці.

Біографія автора

Марина Германівна Демчишина, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірантка

Посилання

Гребенюк Т. В. Подія в художній системі сучасної української прози: морфологія, семіотика, рецепція : [монографія] / Тетяна Володимирівна Гребенюк. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – 423 с.

Лотман Ю. В. Избранные статьи : в 3 т. / Ю. В. Лотман. – Т. 1. – Таллинн : Александра, 1992. – 479 с.

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М. : Изд-во Кулагиной ; Intrada, 2008. – 360 с.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : [учеб. пособие] / Б. В. Томашевский ; [вст. статья Н. Д. Тамарченко ; комм. С. Н. Бройтмана]. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 334 с.

Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / [упоряд. і прим. Є. К. Нахліка ; вступ. ст. І. О. Денисюка ; ред. Н. Л. Калениченко]. – К. : Наукова думка, 1989. – 688 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / [авторы очерка о Фрейде Ф. В. Бассин, М. Г. Ярошевский]. – М. : Наука, 1991. – 456 с. – (Серия «Классики науки»).

Фрейд З. Проблемы метапсихологии / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Барышниковой]. – М. : АСТ МОСКВА, 2009. – 183 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ Й ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА