Особливості подій у творах про дітей в українській малій прозі к. ХІХ – поч. ХХ ст.

Марина Германівна Демчишина

Анотація


Статтю присвячено дослідженню особливостей категорії «подія» в творах про дітей у малих жанрах української прози к. ХІХ – п. ХХ ст. З’ясовано специфіку функціонування «події» та її місце в складі сюжету. Визначено окремі різновиди подій на основі аналізу творів М. Яцкова, Дніпрової Чайки, С. Яричевського, О. Плюща, М. Дерлиці.

Ключові слова


подія; сюжетна подія; сюжет; подія-жест; подія-вчинок; подія-символ; новела; малі жанри української прози

Повний текст:

PDF

Посилання


Гребенюк Т. В. Подія в художній системі сучасної української прози: морфологія, семіотика, рецепція : [монографія] / Тетяна Володимирівна Гребенюк. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – 423 с.

Лотман Ю. В. Избранные статьи : в 3 т. / Ю. В. Лотман. – Т. 1. – Таллинн : Александра, 1992. – 479 с.

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко]. – М. : Изд-во Кулагиной ; Intrada, 2008. – 360 с.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : [учеб. пособие] / Б. В. Томашевский ; [вст. статья Н. Д. Тамарченко ; комм. С. Н. Бройтмана]. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 334 с.

Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / [упоряд. і прим. Є. К. Нахліка ; вступ. ст. І. О. Денисюка ; ред. Н. Л. Калениченко]. – К. : Наукова думка, 1989. – 688 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / [авторы очерка о Фрейде Ф. В. Бассин, М. Г. Ярошевский]. – М. : Наука, 1991. – 456 с. – (Серия «Классики науки»).

Фрейд З. Проблемы метапсихологии / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Барышниковой]. – М. : АСТ МОСКВА, 2009. – 183 c.