Подолання тематичних табу в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика

Автор(и)

  • Тетяна Богданівна Качак Педагогічний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

Ключові слова:

література для дітей та юнацтва, постколоніальна література, тематика твору

Анотація

У статті висвітлено тематику сучасної української прози для дітей та юнацтва, заакцентовано на постколоніальній практиці подолання тематичних табу. На основі аналізу текстів визначено три основні тенденції розвитку української літератури в постколоніальному просторі. Ці тенденції пов’язані із продовженням традицій колоніальної літератури, антиколоніальними позиціями та постколоніальним типом мислення письменників.

Біографія автора

Тетяна Богданівна Качак, Педагогічний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти, заступник директора

Посилання

Андрусяк І. «Хлопчача» насолода» [Електронний ресурс] / Іван Андрусяк. – Режим доступу :

http://litakcent.com/2011/10/10/hlopchacha-nasoloda.

Вздульська В. Сучасні стратегії прочитання «Потерчат» В. Рутківського [Електронний ресурс] / Валентина Вздульська. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103#3.

Гаврош О. Характерник літературного степу [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош. – Режим доступу :

http://litakcent.com/2011/02/02/harakternyk-literaturnoho-stepu.

Гнідець У. «Сучасна» література для дітей та юнацтва як інтегрована субсистема загальнонаціонального процесу / Уляна Гнідець // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 46–51.

Думанська О. Школярка з передмістя. Щоденник, дописаний з уяви / Оксана Думанська. – Львів : Світ дитини, 2008. – 88 с.

Енциклопедія постмодернізму / [за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

Жук І. Т. Золото України : [науково-худ. книга : для мол. шк. віку / худож. О. К. Кохан] / І. Т. Жук. – К. : Веселка, 1995. – 28 с.

Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) : [монографія] / Петро Іванишин. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 308 с.

Літературознавча енциклопедія : У двох томах / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – Т. 1 – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Марченко Н. Володимирові Рутківському – 75! [Електронний ресурс] / Наталія Марченко. – Режим доступу :

http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103#3.

Овдійчук Л. Морфологія стилю Галини Малик (на прикладі фантастичних повістей «Злочинці з паралельного світу», «Злочинці з паралельного світу – 2» та повісті-сюр «Абра & Кадабра») / Лілія Овдійчук // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 124–130.

Оксана Лущевська про «Інший дім» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://starylev.com.ua/index.php?route=site/news/show&news_id=429.

Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі / Марко Павлишин // Слово і час. – 1994. – № 4–5. – С. 65–71.

Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / Марко Павлишин // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 703–707.

Січкар О. Жанрово-стильові різновиди сучасної української літератури для дітей і про дітей / Оксана Січкар // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 149–158.

Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. / Оксана Федотова // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 94–96.

Читай В. Історії Чарівного лісу / Володимир Читай. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2011. – 80 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ Й ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА